546-0959/01 – Regenerace krajiny ovlivněné důlní a ostatní průmyslovou činností (RegKrajD)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Doktorand se velmi dobře orientuje v metodách obnovy funkčního využití území, ovlivněného průmyslovou činností. Aplikuje poznatky ve své výzkumné a vědecké činnosti. Je schopen samostatně řešit problémy související s obnovou krajiny.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět zahrnuje současné naše a světové poznatky z oblasti pozemkových úprav, meliorací a rekultivací vedoucích k dosažené krajinné homeostéze. Nadregionální a regionální systém ekologické stability. Omezování negativních vlivů důlní činnosti a různých výrob na krajinu biologickými metodami. Tvorba krajiny v oblasti těžby nerostných surovin. Terénní korekce a územní rekonstrukce krajiny. Povrchová a hlubinná těžba a její negativní vliv na krajinu. Ekologická charakteristika devastovaných území. Technologie a způsoby rekultivací. Umístění odvalů a výsypek v krajině. Ekonomická efektivnost rekultivace.

Povinná literatura:

Stalmachová, B.: Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 1996. Smolík,D.: Revitalizace krajiny z hlediska útlumu hlubinné důlní činnosti v poměrech OKD,a.s., Sborník konference Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram, 1995 G. Kleppel, M. DeVoe, Mac Rawson (2006): Changing Land Use Patterns in the Coastal Zone. Managing Environmental Quality in Rapidly Developing Regions. Springer New York. ISBN 978-0-387-28432-3 (Print) 978-0-387-29023-2 (Online). Robert Costanza, Alexey Voinov (2004): Landscape Simulation Modeling. Springer New York. ISBN 978-0-387-00835-6 (Print) 978-0-387-21555-6 (Online). Stephanie Mansourian, Daniel Vallauri, Nigel Dudley (2005): Forest Restoration in Landscapes. Springer New York. ISBN 978-0-387-25525-5 (Print) 978-0-387- 29112-3 (Online) Donald F. Harker, Gary Libby, Kay Harker, Sherri Evans, Marc Evans (2006): Landscape Restoration Handbook. EnviroNetBase.

Doporučená literatura:

LÖW, J., MÍCHAL, I.: Krajinný ráz. Kostelec n. Č. lesy, Lesnická práce, s.r.o., 2003, 552 s. ISBN 80-86386-27-9. SKLENIČKA P., Základy krajinného plánování. Praha, Naděžda Skleničková, 2002, ISBN 80-903206-0-0 KOVÁŘ, P.: Ekosystémová a krajinná ekologie. Karolinum, Praha, 89 str. 2008. 978-80-246-1507-3 MĚKOTOVÁ, J.: Principy v obecné a aplikované krajinné ekologii. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, str. 190.2007 978-80-244-1839-1 Primack R. akol., 2001: Biologické principy ochrany přírody. Portál, Praha

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu : Předmět zahrnuje současné naše a světové poznatky z oblasti pozemkových úprav, meliorací a rekultivací vedoucích k dosažené krajinné homeostéze. Nadregionální a regionální systém ekologické stability. Omezování negativních vlivů důlní činnosti a různých výrob na krajinu biologickými metodami. Tvorba krajiny v oblasti těžby nerostných surovin. Terénní korekce a územní rekonstrukce krajiny. Povrchová a hlubinná těžba a její negativní vliv na krajinu. Ekologická charakteristika devastovaných území. Technologie a způsoby rekultivací. Umístění odvalů a výsypek v krajině. Ekonomická efektivnost rekultivace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.