546-0959/02 – Regenerace krajiny ovlivněné důlní a ostatní průmyslovou činností (RegKrajD)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Doktorand se velmi dobře orientuje v metodách obnovy funkčního využití území, ovlivněného průmyslovou činností. Aplikuje poznatky ve své výzkumné a vědecké činnosti. Je schopen samostatně řešit problémy související s obnovou krajiny.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět zahrnuje současné naše a světové poznatky z oblasti pozemkových úprav, meliorací a rekultivací vedoucích k dosažené krajinné homeostéze. Nadregionální a regionální systém ekologické stability. Omezování negativních vlivů důlní činnosti a různých výrob na krajinu biologickými metodami. Tvorba krajiny v oblasti těžby nerostných surovin. Terénní korekce a územní rekonstrukce krajiny. Povrchová a hlubinná těžba a její negativní vliv na krajinu. Ekologická charakteristika devastovaných území. Technologie a způsoby rekultivací. Umístění odvalů a výsypek v krajině. Ekonomická efektivnost rekultivace.

Povinná literatura:

Stalmachová, B.: Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 1996. Smolík,D.: Revitalizace krajiny z hlediska útlumu hlubinné důlní činnosti v poměrech OKD,a.s., Sborník konference Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram, 1995 G. Kleppel, M. DeVoe, Mac Rawson (2006): Changing Land Use Patterns in the Coastal Zone. Managing Environmental Quality in Rapidly Developing Regions. Springer New York. ISBN 978-0-387-28432-3 (Print) 978-0-387-29023-2 (Online). Robert Costanza, Alexey Voinov (2004): Landscape Simulation Modeling. Springer New York. ISBN 978-0-387-00835-6 (Print) 978-0-387-21555-6 (Online). Stephanie Mansourian, Daniel Vallauri, Nigel Dudley (2005): Forest Restoration in Landscapes. Springer New York. ISBN 978-0-387-25525-5 (Print) 978-0-387- 29112-3 (Online) Donald F. Harker, Gary Libby, Kay Harker, Sherri Evans, Marc Evans (2006): Landscape Restoration Handbook. EnviroNetBase.

Doporučená literatura:

LÖW, J., MÍCHAL, I.: Krajinný ráz. Kostelec n. Č. lesy, Lesnická práce, s.r.o., 2003, 552 s. ISBN 80-86386-27-9. SKLENIČKA P., Základy krajinného plánování. Praha, Naděžda Skleničková, 2002, ISBN 80-903206-0-0 KOVÁŘ, P.: Ekosystémová a krajinná ekologie. Karolinum, Praha, 89 str. 2008. 978-80-246-1507-3 MĚKOTOVÁ, J.: Principy v obecné a aplikované krajinné ekologii. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, str. 190.2007 978-80-244-1839-1 Primack R. akol., 2001: Biologické principy ochrany přírody. Portál, Praha

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška, semestrální práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium odborné literatury publikované ve vědeckých časopisech. Ústní zkouška s diskusí na dané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Principy, metody a postupy při obnově funkčního využití průmyslové a posttěžební krajiny. Udržitelný rozvoj v péči o krajinu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2014/2015 letní