546-0960/01 – Vlivy průmyslových technologií na ŽP (VTŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s dnes používanými průmyslovými technologiemi a s jejich vlivy na životní prostředí a rovněž s vybranými technologiemi používanými k ochraně životního prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na minimalizaci negativního vlivu průmyslu na životní prostředí. Cílem předmětu je seznámit posluchače s dnes používanými průmyslovými technologiemi a s jejich vlivy na životní prostředí a rovněž s vybranými technologiemi používanými k ochraně životního prostředí.

Povinná literatura:

LAPČÍK, V. Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí. Ostrava: VŠB-TU, 2009, II. doplněné vydání 2011. 362 s. ISBN 978-80-248-2015-6. LAPČÍK, V. Výrobní a environmentální technologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. HERČÍK, M., V. LAPČÍK a K. OBROUČKA. Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1994. 243 s. LAPČÍK, V. Wind Farms and Their Impact on the Environment. In: Wind Farm – Technical Regulations, Potential Estimation and Siting Assessment. InTech, 2011. ISBN 978-953-307-483-2.

Doporučená literatura:

HERČÍK, M. a V. LAPČÍK. Ochrana životního prostředí pro HGF a FMMI. Ostrava: VŠB-TU, 1993. LAPČÍK, V. Posuzování vlivů větrných elektráren na životní prostředí. Životné prostredie (Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie). 2015, č. 1 (roč. 49), s. 29-33. ISSN 0044-4863. LAPČÍK, V. a M. LAPČÍKOVÁ. Posuzování vlivů povrchové důlní činnosti na životní prostředí. Životné prostredie (Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie). 2010, č. 1 (roč. 44), s. 10-14. ISSN 0044-4863. LEGGE, A., H. KRUPA a V. SAGAR. Air Pollutants and Their Effect on Terrestrial Ecosystems. New York: John Wiley and Sons, 1986.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zpracování seminární práce na zadané téma s využitím cizojazyčné literatury ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce na zadané téma s využitím cizojazyčné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výroba surového železa a oceli. Vliv výroby surového železa a oceli na životní prostředí. Tváření kovů za tepla: válcování plochých a tvarových materiálů, výroba bezešvých trubek. Základy strojního obrábění (soustružení, frézování, hoblování, obrážení, broušení) a jeho vliv na ŽP. Hlubinná a povrchová těžba její vliv na životní prostředí. Koksárenství a jeho vliv na životní prostředí. Tepelná energetika a její vliv na životní prostředí. Jaderná energetika a její vliv na životní prostředí. Vodní elektrárny, větrné elektrárny, bioplynové stanice a solární elektrárny a jejich vliv na ŽP. Doprava: exhalace spalovacích motorů, snižování emisí ze silniční dopravy, alternativní pohony. Velkoobjemové anorganické a organické výroby chemikálií a jejich vliv na ŽP. Průmysl zpracování ropy (rafinérie), destilace ropy a problémy ochrany životního prostředí. Zemědělské chovy, potravinářský průmysl a jeho vliv na životní prostředí. Výroba organických kyselin.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku