546-0960/01 – Vlivy průmyslových technologií na ŽP (VTŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s dnes používanými průmyslovými technologiemi a s jejich vlivy na životní prostředí a rovněž s vybranými technologiemi používanými k ochraně životního prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na minimalizaci negativního vlivu průmyslu na životní prostředí. Cílem předmětu je seznámit posluchače s dnes používanými průmyslovými technologiemi a s jejich vlivy na životní prostředí a rovněž s vybranými technologiemi používanými k ochraně životního prostředí.

Povinná literatura:

LAPČÍK, V. Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí. Ostrava: VŠB-TU, 2009, II. doplněné vydání 2011. 362 s. ISBN 978-80-248-2015-6. LAPČÍK, V. Výrobní a environmentální technologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. HERČÍK, M., V. LAPČÍK a K. OBROUČKA. Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1994. 243 s. LAPČÍK, V. Wind Farms and Their Impact on the Environment. In: Wind Farm – Technical Regulations, Potential Estimation and Siting Assessment. InTech, 2011. ISBN 978-953-307-483-2.

Doporučená literatura:

HERČÍK, M. a V. LAPČÍK. Ochrana životního prostředí pro HGF a FMMI. Ostrava: VŠB-TU, 1993. LAPČÍK, V. Posuzování vlivů větrných elektráren na životní prostředí. Životné prostredie (Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie). 2015, č. 1 (roč. 49), s. 29-33. ISSN 0044-4863. LAPČÍK, V. a M. LAPČÍKOVÁ. Posuzování vlivů povrchové důlní činnosti na životní prostředí. Životné prostredie (Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie). 2010, č. 1 (roč. 44), s. 10-14. ISSN 0044-4863. LEGGE, A., H. KRUPA a V. SAGAR. Air Pollutants and Their Effect on Terrestrial Ecosystems. New York: John Wiley and Sons, 1986.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce, ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce na zadané téma s využitím cizojazyčné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Technické železo: surová železa, kujná železa. Výroba surového železa: vysoká pec, suroviny pro výrobu surového železa, produkty vysoké pece. Vliv výroby surového železa na životní prostředí. 2. Výroba oceli v plamenných pecích, v elektrických pecích a v konvertorech. Odlévání oceli. Vliv výroby oceli na životní prostředí. Výroba litiny: šedá litina, ostatní druhy litiny. 3. Tváření kovů za tepla: válcování plochých a tvarových materiálů a plechů, výroba trubek, bezešvých trubek, tažení drátu. Ohřívací pece, typy válcovacích stolic. 4. Kování, lisování, stříhání. Vliv tváření kovů na životní prostředí. povrchové úpravy kovů. 5. Slévání. Lití pod tlakem, odstředivé lití, sklopné lití. Lití metodou vytavitelných a spalitelných modelů, lití do skořepinových forem. Čištění a úprava odlitků. Vliv slévárenských procesů na životní prostředí. 6. Základy strojního obrábění. Soustružení, vrtání a vyvrtávání, frézování, broušení, hoblování a obrážení. Vliv strojírenských výrob na životní prostředí. 7. Hlubinná těžba a její vliv na životní prostředí. Povrchová těžba a její vliv na životní prostředí. Koksárenství. Vliv koksárenství na životní prostředí. 8. Tepelná energetika: přeměna energie v tepelné elektrárně, typy parních kotlů. Působení tepelné energetiky na životní prostředí. Technologie pro snižování tuhých a plynných emisí z energetiky. Jaderná energetika: jaderná elektrárna (jaderné reaktory, jaderný palivový cyklus, hospodaření s vyhořelým palivem). Působení jaderných elektráren na životní prostředí. 9. Vodní elektrárny: rozdělení vodních turbín. Vliv vodních elektráren na životní prostředí. Větrné elektrárny, bioplynové stanice a solární elektrárny a jejich vliv na životní prostředí. 10.Doprava: exhalace spalovacích motorů. Možnosti snižování emisí ze silniční dopravy. Alternativní paliva a pohony u silničních vozidel. 11.Velkoobjemové anorganické výroby základních chemikálií: výroba technických plynů, výroba amoniaku, výroba kyselin, výroba hydroxidů (louhů) a karbidů. Výroba průmyslových hnojiv, výroba pigmentů, výroba cementu a vápna, výroba skla, výroba keramických hmot. Vliv vybraných anorganických výrob na životní prostředí. Metalurgie neželezných kovů. 12. Organické výroby základních chemikálií. Organické výroby dusíkatých sloučenin, halogenovaných sloučenin a sloučenin síry. Působení chemických závodů organické výroby na životní prostředí. Průmysl zpracování ropy (rafinérie) - destilace ropy (atmosférická a vakuová), výroba základového oleje. Rafinérské procesy a nejdůležitější problémy ochrany životního prostředí. 13. Potravinářský průmysl: výroba sladu, výroba piva, výroba vína, výroba etanolu a droždí (kvasnic). Výroba organických kyselin, výroba cukru, výroba škrobu. Zemědělské chovy a zpracování jejich produkce, zpracování mléka. Vliv potravinářského průmyslu na životní prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní