546-0961/01 – Ochrana ovzduší (OchOvdz)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jozef Mačala, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC07 doc. Ing. Jozef Mačala, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se orientuje v klíčových oblastech ochrany ovzduší, je schopen kritického pohledu na současné problémy znečištění ovzduší a vědomě pracuje s vzájemnými vazbami mezi živou a neživou přírodou a lidskou společností. Je seznámen s hlavními zdroji znečištění ŽP a alternativními zdroji energie. Získá poznatky s rozdílnými způsoby čištění spalin.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá problematikou ochrany ovzduší před nepříznivými vlivy průmyslové činnosti. Jsou hodnoceny vlivy jednotlivých škodlivin i dopady jednotlivých průmyslových technologií a současné možnosti a způsoby jejich eliminace. Pozornost je zaměřena především na možnosti realizace nových technologií, zařízení na odlučování, chemické úpravy odplynů i dodatkové procesy.

Povinná literatura:

Mellanby, Kenneth : Air pollution, acid rain, and the environment /edited by Kenneth Mellanby , 1988. Licht, William : Air pollution control engineering :basic calculations for particulate collection /William Licht. De Murias, Ramon : The economic regulation of international air transport / Ramon De Murias. Bank, Matthias : Basiswissen Umwelttechnik =: Wasser, Luft, Abfall, Lärm, Umweltrecht, /Matthias Bank. Glück, Bernd : Zustands- und Stoffwerte :Wasser, Dampf, Luft ; Verbrennungsrechnung /Bernd Glück. Knauf, Tassilo : Entdeckungsreise - Luft und Wetter . Müller, Klaus : Fachwörterbuch Luft- und Raumfahrt. GUNTHER, R. C. : Refrigeration, Air Conditioning, and Cold Storage. NOLL, K.E. : Power Generation: Air Pollution Monitoring and Control. KOHN, R.E. : A Linear Programming Model for Air Pollution Control.

Doporučená literatura:

BRETSCHNEIDER, B. : Air Pollution Control Technology. GUDERIAN, R. : Air Pollution. Phytotoxicity of Acidi Gases and its Significance.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

seminární práce ústní i písemná průběžná kontrola

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu : Předmět se zabývá problematikou ochrany ovzduší před nepříznivými vlivy průmyslové činnosti. Jsou hodnoceny vlivy jednotlivých škodlivin i dopady jednotlivých průmyslových technologií a současné možnosti a způsoby jejich eliminace. Pozornost je zaměřena především na možnosti realizace nových technologií, zařízení na odlučování, chemické úpravy odplynů i dodatkové procesy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.