546-0964/01 – Legislativa v ochraně ŽP (LEŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s prameny právní úpravy v oblasti životního prostředí v České republice.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s prameny právní úpravy v oblasti životního prostředí v České republice. Předmět dále vysvětluje význam práva v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí a také význam právních norem jako nástroje řízení péče o životní prostředí. Předmět podrobně seznamuje s právní úpravou jednotlivých složek životního prostředí (právní úprava ochrany ovzduší, ochrany vod, nakládání s odpady, ochrany nerostných surovin, ochrany přírody a krajiny, půd atd.).

Povinná literatura:

TUHÁČEK, M., J. JELÍNKOVÁ a kol. Právo životního prostředí. Praha: Grada Publishing, 2015. 288 s. ISBN 978-80-247-5464-2 JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Právo životního prostředí: zvláštní část. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 624 s. ISBN 978-80-210-8041-6 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. Praha: C. H. Beck, 2010. 630 s. ISBN 978-80-7400-338-7 KRÄMER, L. EC Environmental Law. London: Sweet & Maxwell, 2000. ISBN 978-0414056046

Doporučená literatura:

HERČÍK, M., J. FIEDOR a H. MUELLEROVÁ. Legislativa a ochrana životního prostředí. Ostrava: VŠB-TUO, 2008. 186 s. ISBN 978-80-248-1837-5 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 228 s. ISBN 978-80-7357-593-9 Úplné znění (ÚZ) č. 1223. Nakladatelství Sagit. Ostrava, 2017. ISBN 978-80-7488-255-5 JANS, J. H. European Environmental Law. Hague, London, Boston, 1995

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zpracování seminární práce na zadané téma s využitím cizojazyčné literatury ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce na zadané téma s využitím cizojazyčné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. (Ústava ČR) a ústavní zákon č. 2/1993 Sb. a jejich vztah k ochraně ŽP. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Právní úprava odpadového hospodářství a právní úprava v oblasti obalů. Právní úprava ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb. a vyhláška č. 415/2012 Sb.). Právní úprava péče o vodu ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). Právní režim ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana lesního půdního fondu a lesa. Ochrana životního prostředí při využívání nerostného bohatství (zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon). Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP). Ochrana veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní