546-0965/01 – Analytika životního prostředí (AnZP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN40 prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude student schopen se orientovat v problematice analýzy životního prostředí na úrovni uživatele, tedy bude schopen definovat svoje požadavky, připravit vzorkovací strategii a taktiku postupu analýzy a bude schopen komunikace s analytickou laboratoří. Studium bude individuální, zaměřené na specifické problémy disertační práce a podle toho bude volena i literatura.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Specifické problémy analytiky složek životního prostředí. Odběr vzorků půd, vod, ovzduší, emisí a odpadů, jejich stabilizace, transport a úprava. Separační techniky. Klasické metody analý2y (gravimetrie, volumetrie), elektrochemické metody (potenciometrie, polarografie, coulometrie), spektroskopické metody (IR, UV-VIS, AAS, ICP, XRF), chromatografie (GC, HPLC, TLC) a fázová analýza (RTG difrakce). Kontinuální analyzátory. Typické polutanty a jejich analýza. Metrologie v analytické chemii, zajištění jakosti analýz.

Povinná literatura:

Studium bude individuální, zaměřené na specifické problémy disertační práce a podle toho bude volena i literatura.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu : Specifické problémy analytiky složek životního prostředí. Odběr vzorků půd, vod, ovzduší, emisí a odpadů, jejich stabilizace, transport a úprava. Separační techniky. Klasické metody analý2y (gravimetrie, volumetrie), elektrochemické metody (potenciometrie, polarografie, coulometrie), spektroskopické metody (IR, UV-VIS, AAS, ICP, XRF), chromatografie (GC, HPLC, TLC) a fázová analýza (RTG difrakce). Kontinuální analyzátory. Typické polutanty a jejich analýza. Metrologie v analytické chemii, zajištění jakosti analýz.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.