546-0966/02 – Technologie zpracování druhotných surovin (TechZDSur)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obeznámit se s problematikou zpracování odpadů z celkového hlediska. Rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku recyklací a využití druhotných surovin. Posluchači budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontaci s praxí . Dokázat odvádět výsledky a řešit kvalitní práce zcela sám. Prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět poskytuje studentům základní informace o technologických procesech zpracování nerostných surovin i aplikacích úpravnických procesů v oblasti zpracování odpadů. Studenti získají základní údaje o technologických procesech jako jsou: přípravné procesy – příprava suroviny, vlastní rozdružování – oddělení užitkové složky, pomocné nebo doplňující procesy zpracovaných surovin včetně samostatných procesů

Povinná literatura:

Sedláčková,V.; Sedláček,P.: Přípravné procesy, VŠB-TU Ostrava, HGF, IEI, Ostrava 2004 Holbein, M.: Úpravnictví, SNTL Praha, 1983

Doporučená literatura:

Špaldon, F.: Úprava nerastných surovín, Alfa Bratislava a SNTL Praha, 1986 Hradský, J.: Základy úpravnictví, Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1986

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

zpracování rešerše na zvolené téma

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Účel úpravy nerostných surovin Přípravné procesy Drcení a mletí Třídění Rozdružování Gravitační rozdružování Pneumatické rozdružování Magnetické rozdružování Zvláštní způsoby rozdružování Fyzikálně chemické metody rozdružování Doplňující procesy Odlučování prachu 4Odvodňování Zahušťování Samostatné procesy Briketování Aglomerace Peletizace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku