546-0971/01 – Zásobování vodou (ZV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 10+0
kombinovaná Zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit s principy a postupy v zásobování vodou obyvatelstva a průmyslu i ostatních odběratelů. Zvládnout procesy stanovení potřeby vody, podrobně se seznámit s vodními zdroji, jejich získávání, čerpací technikou, akumulací vody. Zvládnout základy navrhování vodovodních sítí a akumulace vody. Seznámit se se základními aspekty provozu vodovodů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Teoretické základy a principy zásobování vodou včetně výpočtu potřeby vody. Jímání povrchových a podzemních zdrojů, doprava a rozvod vody. Hydraulické výpočty vodovodních potrubí a sítí, čerpání a akumulace vody a moderní metody provozu a údržby vodovodních sítí. Systémy a metody monitoringu a kontroly procesů zásobování vodou.

Povinná literatura:

Kriš a kol.: Vodárenstvo I, 2006 STU Bratislava, ISBN 80-227-2426-2 Strnadová N., Janda V. : Technologie vody I., VŠCHT-FTOP Praha 1999 Water treatment Handbook, Seventh edition. Degremont: France 2007, ISBN 978-1-84585-005-0 Twort, A, Ratnayaka, D, Brand J.: Water supply, London IWA Publishing 2000, ISBN 0-340-72018-2 Tesařík a kol.: Vodárenství, Praha SNTL 1987

Doporučená literatura:

Tesařík a kol.: Vodárenství, Praha SNTL 1987

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teoretické základy a principy zásobování vodou včetně výpočtu potřeby vody. 2. Jímání povrchových a podzemních zdrojů, doprava a rozvod vody. 3. Hydraulické výpočty vodovodních potrubí a sítí, čerpání a akumulace vody a moderní metody provozu a údržby vodovodních sítí. 4. Systémy a metody monitoringu a kontroly procesů zásobování vodou.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.