546-0972/01 – Úprava vody (UV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit a zvládnout základní principy a procesy úpravy vod. Úpravy podzemních a povrchových vod na pitné, úprava vod pro průmyslové a technologické účely včetně úpravy vod pro energetiku. Podrobně se zabývat přípravě a separací suspenzí, desinfekcí pitné vody, použití oxidačních metod. Dále pak aplikací iontové výměny, adsorpce a membránových procesů v technologii vody.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá úpravou povrchových a podzemních vod na vody pitné a úpravou vody pro technické a průmyslové účely. Předmět poskytuje podrobné informace o chemicko-technologických postupech úpravy vody. U podzemních vod zejména odkyselování, odstraňování vápníku, hořčíku a odželezování a odmanganování. Jsou probírány teoretické aspekty separace suspenze filtrací na přepážce i objemovou filtrací. U povrchových vod je kladen důraz na principy koagulace a čiření vody. Jsou probírány fyzikální i chemické metody dezinfekce vody, moderní způsoby separace membránovými technologiemi a procesy doúpravy vody. Důraz je kladen na základní procesy a výpočty v technologii vody.

Povinná literatura:

Pitter P.: Hydrochemie, Vydavatelství VŠCHT Praha 2009, ISBN 978-80-7080-701-9 Malý J., Malá J.: Chemie a technologie vody, NOEL 1996. Strnadová N., Janda V.: Technologie vody I., VŠCHT-FTOP Praha 1999 Grünvald A.: Zdravotně inženýrské stavby 40, Úprava vody, ČVUT 2000 Synáčková, Synáček: Vodní hospodářství obcí I, Úprava a čištění vod. Skripta ČVUT Praha, 2006 Water treatment Handbook, Seventh edition, Degremont: France 2007, ISBN 978-1-84585-005-0 Twort, A. Ratnayaka, D. Brand J.: Water supply, London IWA Publishing 2000, ISBN 0-340- Binnie, Ch.: Basic Water Treatment, London IWA Publishing 2009, ISBN 9781843392248

Doporučená literatura:

Herle, J. a kol. Vodovodní a kanalizační tabulky. Praha. SNTL, 1983, 408 s. Ilavský, J., Barloková D., Biskupič F.: Chémia vody a hydrobiólogia. Bratislava 2008. Vydavatel´stvo STU 304 s. ISBN 978-80-227-2930-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pravidelné studium technických časopisů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Chemie přírodních a pitných vod ve vztahu k její úpravě, technologické postupy úpravy vod. 2. Úpravy povrchových a podzemních vod na vodu pitnou. 3. Moderní separační postupy při úpravě vod. 4. Základní hydrochemické výpočty. 5. Obecné a speciální požadavky jednotlivých odvětví a výrob na jakost provozních vod.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Ph.D. 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok