546-0972/01 – Úprava vody (UV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 prof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit a zvládnout základní principy a procesy úpravy vod. Úpravy podzemních a povrchových vod na pitné, úprava vod pro průmyslové a technologické účely včetně úpravy vod pro energetiku. Podrobně se zabývat přípravě a separací suspenzí, desinfekcí pitné vody, použití oxidačních metod. Dále pak aplikací iontové výměny, adsorpce a membránových procesů v technologii vody.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá úpravou povrchových a podzemních vod na vody pitné a úpravou vody pro technické a průmyslové účely. Předmět poskytuje podrobné informace o chemicko-technologických postupech úpravy vody. U podzemních vod zejména odkyselování, odstraňování vápníku, hořčíku a odželezování a odmanganování. Jsou probírány teoretické aspekty separace suspenze filtrací na přepážce i objemovou filtrací. U povrchových vod je kladen důraz na principy koagulace a čiření vody. Jsou probírány fyzikální i chemické metody dezinfekce vody, moderní způsoby separace membránovými technologiemi a procesy doúpravy vody. Důraz je kladen na základní procesy a výpočty v technologii vody.

Povinná literatura:

PITTER P. Hydrochemie. 4. aktualiz. vyd. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-701-9. MALÝ, J. a J. MALÁ. Chemie a technologie vody. 2. dopl. vyd. Brno: ARDEC, 2006. ISBN 80-86020-50-9. STRNDOVÁ, N. a V. JANDA. Technologie vody I. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 1995. ISBN 80-7080-226-X. Water treatment Handbook, Seventh edition, Degremont: France 2007, ISBN 978-1-84585-005-0.

Doporučená literatura:

HÜBNER, P. Úprava vody pro průmyslové účely. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2006. ISBN 80-7080-624-9. ILAVSKÝ J., D. BARLOKOVÁ a F. BISKUPIČ. Chémia vody a hydrobiológia. V Bratislave: Slovenská technická univerzita, 2008. Edícia skrípt. ISBN 978-80-227-2930-7. GRÜNWALD, A. Zdravotně inženýrské stavby 40: Úprava vody. 1. vydání. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. 103 s. ISBN 80-01-01658-7. KRIŠ J. Water treatment. Ostrava: Montanex, 2013. ISBN 978-80-7225-389-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice. Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury k tématu DisP.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Mechanické, chemické a biologické postupy úpravy vod, technologické možnosti jednotlivých procesů úpravy vody, příklady použití. Sedimentace, pád částice v kapalině, usazování a zahušťování suspenzí, usazovací nádrže, výpočet technologických parametrů usazovacích nádrží. Koagulace v technologii vody, destabilizace koloidů, model Sternovy dvojvrstvy, zeta potenciál, perikinetická a orthokinetická koagulace. Filtrace vody, mechanizmus zachycování částic vrstvou zrnitého materiálu, tlakové poměry ve filtru, filtrační náplně, výpočet filtračních a pracích cyklu. Druhy filtrů základní technologické parametry, výpočet filtrační rychlosti, regenerace filtrů, možnosti použití v technologii vody. Úprava podzemních vod, oxid uhličitý a jeho formy ve vodách, vápenato-uhličitanová rovnováha, odkyselování vody, technologická zařízení. Odstraňování železa a manganu z podzemních vod, formy výskytu ve vodách, teorie procesu, přehled technologických procesů. Úprava vody membránovými procesy, mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza, elektrodialýza, technologická zařízení. Desinfekce vody, použití ultrafialového záření, desinfekce chlorem a jeho sloučeninami, desinfekce ozonem, technologická zařízení k dávkování. Adsorpce z vodných roztoků, adsorbenty a adsorbáty, fyzikální adsorpce a chemisorpce, použití v technologii vody.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Ph.D. 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.