546-0974/02 – Fyzikální a chemické procesy a výpočty v technologii vody (FPTV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnout teorii fyzikálních a chemických procesů používaných v technologii vody. Na základě teorie fyzikálně, chemicky a matematicky, kvalitativně a kvantitativně popsat jednotlivé technologické procesy, zvládnout potřebné výpočty pro návrhy a provoz jednotlivých technologických postupů úpravy vody.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Teoretické, fyzikální a chemické základy procesů technologie vody, usazování a zahušťování suspenzí, flokulace a koagulace a separační postupy. Biologické aerobní a anaerobní čištění, zpracování kalů. Technologické výpočty pro návrhy potřebných zařízení.

Povinná literatura:

Tuček, F., Chudoba, J., Koníček, Z.: Základní procesy a výpočty v technologii vody.Praha SNTL 1988, 640 s. Žáček, L. : Chemické a technologické procesy úpravy vody. Brno. NOEL 2000, 1999, 228 s ISBN 80-86020-22-2 Herle, J. a kol. Vodovodní a kanalizační tabulky. Praha: SNTL, 1983, 408 s. Water treatment Handbook, Seventh edition, Degremont: France 2007, ISBN 978-1-84585-005-0 Binnie, Ch., Kimber, M.: Basic Water Treatment. London IWA Publishing 2009, ISBN 9781843392248

Doporučená literatura:

Bouchal, A., Novák, Z., Tesařík, I. 1. vydání. Praha. navrhování úpraven vody. SNTL 1967, 263 s. Kyncl, M.: Technologie zpracování a využití vodárenských kalů. Ostrava VŠB-TU 2007, ISBN 978-80-248-1604-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Pravidelné studium technických časopisů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy technologie vody. 2. Teoretické, fyzikální a chemické procesy. 3. Sedimentace, flokulace, koagulace a separační procesy. 4. Biologické aerobní a anaerobní procesy, zpracování kalů. 5. Technologické výpočty potřebných zařízení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.