546-0975/02 – Mikrobiologie v technologii vody (MBTV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi předmětu zvládnou aplikovat mikrobiologii v přidružených oborech a technologiích.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá mikrobiologickými procesy v technologii vody. Řeší teorii růstu a množení mikroorganismů včetně příslušných matematických vztahů. Kinetiku odstraňování organických látek z odpadních vod. Aplikuje aerobní, anoxické a anaerobní postupy v procesech úpravy a čištění vod a ve zpracování čistírenských kalů.

Povinná literatura:

Ambrožová, J. Mikrobiologie v technologii vod. Praha: VŠCHT. 244 s. 2007. ISBN 978-80-7080-534-3. Pitter, P. Hydrochemie. Praha: VŠCHT. 2015. ISBN 978-80-7080-928-0. Šálek, J.; Tlapák, V. Přírodní způsoby čištění znečištěných povrchových a odpadních vod. Praha: ČKAIT. 283 s. 2006. ISBN 80-86769-74-7. Alberts, B. a kol. Základy buněčné biologie. Ústí n.L.:Espero Publishing. ISBN 80-902906-2-0. Kyncl, M. Technologie zpracování a využití vodárenských kalů. MONTANEX, a.s. 2007. Dohányos M.; Koller J.; Strnadová N. Čištění odpadních vod. Praha : VŠCHT, 2007, ISBN 978-80-7080-619-1. Dohányos, M. a kol. Anaerobní čistírenské technologie. Brno: NOEL 2000 s.r.o. 1998. 343 s. ISBN 80-86020-19-3.

Doporučená literatura:

Ambrožová, J. Aplikovaná a technická hydrobiologie. Praha: VŠCHT. 226 s. 2001. Sládeček, V.; Sládečková, A. Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod. Praha: ČVTVS. 1996. Šálek, J.; Žáková, Z.; Hrnčíř, P. Přírodní čištění a využívání vody v rodinných domech a rekreačních objektech. Brno: ERA group spol. s r.o.. 2008. ISBN 978-80-7366-125-0. Raclavská, H. Technologie zpracování a využití kalů z ČOV. Ostrava. 2007. Lyčková, B.; Fečko, P.; Kučerová, R. Zpracování kalů. Ostrava : VŠB-TUO. 2009. Bindzar, J. a kol. Základy úpravy a čištění vod. Praha: VŠCHT. 2009. 251 s. ISBN 978-80-7080-729-3. Jáglová, V.; Šnajdr, M. a kol. Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel. Praha: MŽP ČR. Metodická příručka. 2009. 77 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace zakončené zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální konzultace. Ústní zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika oboru 2. Nebuněčné organismy 3. Buněčné organismy 4. Mikroorganismy a jejich prostředí 5. Indikátory ekologického znečištění vod 6. Mikrobiologické vyšetřování vod

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku