546-0976/01 – Vlivy poddolování a ochrana životního prostředí v hornické krajině (VPaOŽPvHK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Řešit problematiku životního prostředí z hlediska vlivu poddolování a hornické činnosti. Zaměřit se na tuto problematiku z hlediska ochrany ŽP, v jednotlivých složkách ŽP. Posluchači budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled o problematice a dokázat odvádět výsledky kvalitní práce zcela sám, prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět vychází ze základních poznatků teorie poklesové kotliny, kterých se využívá při ochraně hornické krajiny. Teorie poklesové kotliny, výpočet předpokládaných deformací zemského povrchu a objektů vlivem důlní činnosti. Rozvíjí prvky koexistence hornické činnosti a života v hornické krajině.

Povinná literatura:

Neset, K. Vlivy poddolování, SNTL Praha 1984. Novák, J.: Mezný úhel vlivu v poklesové kotlině. VŠB-TU Ostrava 2000,ISBN 80-7078-657-4. FORMAN, R., GORDON, M., 1993 Krajinná ekologie. 1.vyd. Praha Academia Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1993. p. 583. ISBN 80.200.0464.5 KOVÁŘ, P., 2012 Ekosystémová a krajinná ekologie. Karolinum, Praha, p. 89 MÍCHAL, I., 1994 Ekologická stabilita. 2. rozš. vyd. Praha Ministerstvo životního prostředí České republiky Brno Veronica, 1994. p. 275 ISBN 80-7212-303-3 SKLENIČKA, P., 2003 Základy krajinného plánování. Naděžda Skleničková, Praha.

Doporučená literatura:

Schenk, J. Časový faktor důležitý prvek při zkoumání dynamiky vývoje poklesové kotliny, VŠB-TU Ostrava 1997. ISBN 80-7078-507-1. Schenk, J. Metodika výpočtu vlivů poddolování na počítači – Program SUBSCH. VŠB-TU Ostrava 2004, ISBN 80-248-0707-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

zpracování rešerše na zvolené téma, ústní zkouška

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Krajina, její prvky , složky a činitelé • Typizace krajiny, její složky a faktory • Geomorfologické členění krajiny • Vztah krajiny k vodnímu režimu, půdě, vegetaci, fauně a klimatu • Transformace krajiny inženýrskou činností s důrazem na stavebně-inženýrskou činnosti • Územní plánování jako legislativní nástroj tvorby krajiny • Řešení krajinného prostoru v pohornické krajině (sanace, rekultivace)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.