546-0977/01 – Krajinná ekologie a krajinné plánování (KEaKP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti krajinné ekologie včetně aplikační části v oblasti krajinného a územního plánování. Předmět dále rozvíjí znalosti stěžejních kapitoly krajinné ekologie, tj. problematiku struktury krajiny, fungování krajiny, historického vývoje krajiny a problematiky dalších aplikovaných oblastí. Předmět rovněž klade důraz na metodické aspekty oboru a přibližuje hlavní moderní metodické postupy používané v krajinné ekologii. Předmět poskytuje důležitý teoretický základ pro praktické činnosti v krajině (územní plánování, krajinné plánování, obnova krajinných částí, pozemkové úpravy atd.). Krajinná ekologie je obor umožňující pochopení důsledků činnosti člověka v současnosti i v historickém vývoji na krajinu. Důraz předmětu je kladen na problematiku středoevropské krajiny v oblasti dlouhodobé udržitelnosti.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je určen pro doktorandy zabývající se problematikou struktury a funkcí krajinných složek a zahrnuje: Mapování aktuálního stavu krajiny, současné postupy a metody. Lesní a mimolesní krajinná zeleň. Základy dendrologie. Metodologie krajinného a územního plánování, ochrana přírody a krajiny, krajinný ráz a krajinný obraz. Pozemkové úpravy.

Povinná literatura:

Culek, M. (1996): Biogeografické členění ČR 1. Enigma, Praha. Dumbrovský, M. et al. (2000): Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace. VÚMOP, Praha. Forman, R.T.T., Godron,M. (1986): Landscape ecology. Wiley and Sons. New York, 1994 přeloženo do čj. GREMLICA, T. (2006): Přehled environmentálního práva ES, právní úpravy a technických norem v oblasti ochrany životního prostředí : příručka meziresortní pracovní skupiny pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2006. 464 s. ISBN 80-7112-381-5 Löw, J., Míchal, I. (2003): Krajinný ráz. Lesnická práce, Praha. Míchal, I. (1994): Ekologická stabilita. Veronica, Brno.

Doporučená literatura:

GOJDA, M.: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Academia Praha, 2000. 238 s.ISBN 80-200-0780-6 KVĚT, R.: Duše krajiny: staré stezky v proměnách věků. Academia, Praha, 2003. 195 s., ISBN 80-200-1012-2 Petříček, V., Míchal, I. (eds) (1999): Péče o chráněná území I, II. AOPK ČR, Praha. SÁDLO, J.: Biologie krajiny. Biotopy České republiky. Vesmír, Praha, 2000. 94 s.ISBN 80-85977-31-1 Sklenička, P. (2003): Základy krajinného plánování. Naděžda Skleničková, Praha.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace, ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

požadována je znalost dřevin

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Identifikace a problematika krajiny se změřením na industriální krajiny. 2. Struktura krajiny, krajinné složky a prvky. 3. Krajinné a krajinotvorné funkce. 4. Vývoj krajiny střední Evropy. 5. Kulturní krajina a její proměny. 6. Stupně antropogenní přeměny krajiny, degradační a regenerační procesy v krajině. 7. Hazardy, rizika, zranitelnost krajiny. 8. Ekologie obnovy, obnova biotopů v kulturní krajině, přirozená renaturalizace, řízená sukcese. 9. Mapování aktuálního stavu krajiny, současné postupy a metody. 10. Lesní a mimolesní krajinná zeleň. 11. Dendrologie pro péči o krajinu. 12. Ochrana přírody a krajiny. Ekologická úmluva o krajině, NATURA 2000. 13. Nástroje krajinného a územního plánování. 14. Krajinný ráz a krajinný obraz. 15. Pozemkové úpravy. 16. Lesnické plánování. 17. Prvky krajinného plánu v ČR. 18. Ekosystémové služby. 19. Udržitelné hospodaření v krajině. 20. Krajinotvorné programy.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní