546-0980/01 – Zpracování a využití kalů z úpravy a čištění vod (ZVK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 prof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti: - vlastností kalů, které vznikají při úpravě a čištění vod - technologií pro zpracování čistírenských a vodárenských kalů - technologií jejich úpravy a potenciálních možností dalšího využití Základní dovednosti při ukončení předmětu: - je schopen charakterizovat vlastnosti kalů - je schopen navrhnout vhodnou technologii zpracování případně využití kalů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zaměřuje na kaly, které vznikají a jsou nedílnou součástí při úpravě a čištění odpadních vod. Charakter těchto kalů je dán složením a vlastnostmi upravované, resp. čištěné vody a jeho vlastnosti se tedy různí. Předmět podává komplexní informace o možných technologiích, které lze uplatnit při zpracování vodárenských a čistírenských kalů, včetně kalů, které vznikají při čištění průmyslových odpadních vod. Dále se zaměřuje na technologie úpravy kalů a možnostmi jejich dalšího využití. Pozornost je rovněž věnována souvisejícím legislativním předpisům.

Povinná literatura:

KYNCL, M. Technologie zpracování a využití vodárenských kalů: monografie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita ve spolupráci s vydavatelstvím Montanex, 2007. ISBN 978-80-248-1604-3. DOHÁNYOS, M. Anaerobní čistírenské technologie. Brno: NOEL 2000, c1998. ISBN 80-86020-19-3. RACLAVSKÁ, H. Technologie zpracování a využití kalů z ČOV. Ostrava: Vysoká škola báňská, Technická univerzita, 2007, ISBN 978-80-248-1600-5. ROGOFF, M.J. Solid Waste Recycling and Processing. Elsevier, 2014. ISBN 978-1-4557-3192-3.

Doporučená literatura:

HLAVÍNEK, P,. J.an MIČÍN a P. PRAX. Stokování a čištění odpadních vod. Brno:Akademické nakladatelství CERM, 2003, 283 s. ISBN 80-214-2535-0 Waste forum: Odborný časopis o odpadech a druhotných surovinách. Praha: CEMC, 2008. Dostupný z WWW: STRAKA, F. a M. DOHÁNYOS. Bioplyn: [příručka pro výuku, projekci a provoz bioplynových systémů]. 2. rozš. a dopl. vyd. Praha [i.e. Říčany u Prahy]: Gas, 2006. ISBN 80-7328-090-6. TANDOI, V., D. JENKINS and Jiří WANNER, ed. Activated sludge separation problems: theory, control measures, practical experience. London: IWA Publishing, 2006. Scientific and technical report series, no. 16. ISBN 1-900222-84-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice. Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury k tématu DiP.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Složení upravovaných vod, procesy a technologie úpravy vod Vodárenské kaly - charakteristika kalů Technologie likvidace a zpracování vodárenských kalů Kalové hospodářství úpraven vod Možnosti využití vodárenských kalů Složení odpadních vod, procesy a technologie čištění odpadních vod Kalové hospodářství čistíren odpadních vod Čistírenské kaly - charakteristika kalů Nakládání s kaly z ČOV v ČR Technologie zpracování kalů Stabilizace a hygienizace kalů Možnosti využití čistírenských kalů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní