546-0981/01 – Geomikrobiologie (GMB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Základní znalosti při ukončení předmětu: - charakterizovat znaky základních skupin mikroorganismů a jejich význam v biogeochemických cyklech prvků - chápat fylogenetické i biotické vztahy jednotlivých skupin mikroorganismů, jejich postavení v rámci biosféry a jejich vliv na utváření života i stabilitu současných ekosystémů - chápat význam mikroorganismů jako základních činitelů v procesech biomineralizace a biologického zvětrávání biotransformace, průmyslové a environmentální dopady těchto procesů - chápat vliv mikroorganismů na mobilitu kontaminantů v prostředí a jejich využití v procesech moderní těžby nerostů a hornin - schopnost vyhodnotit vhodnost určitého mikroorganismu pro konkrétní biotechnologický postup s ohledem na ekologické důsledky tohoto rozhodnutí - schopnost samostatně pracovat s cizojazyčným odborným textem, zvládnout odbornou terminologii, orientovat se v základních databázích mikroorganismů (Genbank, EMBL, FASTA) a ve světových sbírkách mikroorganismů; - schopnost synteticky vyhodnotit získaná experimentální data a publikovat je v českém i cizím jazyce Základní dovednosti při ukončení předmětu: - získané vědomosti využít při zpracování své disertační práce - získané znalosti uplatnit při samostatném plánování a řešení experimentů, schopnost objektivně zaznamenávat výsledky experimentální práce, schopnost zpracovat získaná data a synteticky vyhodnotit důsledky pozorovaných jevů s ohledem na další praktická využití - zhodnotit vhodnost určitého mikroorganismu pro konkrétní biotechnologický postup s ohledem na širší environmentální důsledky tohoto rozhodnutí - samostatně pracovat s cizojazyčným odborným textem, zvládnout odbornou terminologii, schopnost orientovat se v základních databázích mikroorganismů - schopnost publikovat na odborné mikrobiologické téma v českém i cizím jazyce

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity
Sběr dat v terénu

Anotace

Předmět rozšiřuje znalostní základ o zobecňující pohled na postavení mikroorganismů na planetě Zemi i jejich úlohu v biotransformačních procesech prvků při utváření funkčních bio-geochemických vztahů v ekosystémech. Předmět je zaměřen na interakci mikroorganismů s nerosty a horninami, studenti získají informace o významu mikroorganismů v širších geochemických souvislostech, neboť jako aktivní biologičtí činitelé aktivně zasahují do struktury minerálů a tím přispívají k utváření surovinových zdrojů. Předmět shrnuje poznatky o úloze mikroorganismů při získávání a zpracování nerostných surovin, o možnostech jejich praktické aplikace v úpravnických procesech, v technologiích využití odpadů po těžbě a zpracování nerostných surovin a jejich úloze v revitalizaci prostředí po důlní a průmyslové činnosti.

Povinná literatura:

KONHAUSER, K. Základy geomikrobiológie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. ISBN 978-223-3799-1. ČERŇANSKÝ, S. Biologické remediácie. Ostrava: VŠB – TUO, 2014. ISBN 978-80-248-3665-2. ŠIMONOVIČOVÁ, A. a kol. Environmentálna mikrobiológia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. ISBN 978-80-223-3382-5. KAWATRA, S. K. a K. A. NATARAJAN, ed. Mineral biotechnology: Microbial Aspects of Mineral Beneficiation, Metal Extraction and Environmental Control. Littleton: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2001. ISBN 0-87335-201-7.

Doporučená literatura:

KONHAUSER, K. Introduction to Geomicrobiology. Wiley-Blackwell, 2006. 440 s. ISBN 978-063205454-1. FRANKOVSKÁ, J., I. SLANINKA a J. KORDÍK. Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží. Bratislava: ŠGÚDŠ, 2010. ISBN 978-80-89343-39-3. LHOTSKÝ, J. Úvod do studia symbiotických interakcí mikroorganismů: nový pohled na viry a bakterie. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2480-0 PRASAD, M. N. V., K. S. SAJWAN a R. NAIDU, ed. Trace Elements in the Environment: Biogeochemistry, Biotechnology, and Bioremediation. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2006. ISBN 1-56670-685-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

aktivní účast na konzultacích k tématu disertační práce zpracování odborné rešerše na zadané téma vztahující se k disertační práci ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

- aktivní účast na konzultacích k tématu disertační práce - zpracování odborné rešerše na zadané téma vztahující se k disertační práci

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Význam mikroorganismů při vzniku života na Zemi, evoluce a diverzifikace biosféry Metabolismus mikroorganismů, hlavní biogeochemické dráhy, úloha mikroorganismů v cyklech biogenních prvků Vliv mikroorganismů na mobilitu kovů, procesy biotransformace – biosorpce, bioakumulace a biovolatilizace Úloha mikroorganismů v procesech biologického získávání kovů, bioloužení a biooxidace minerálů a hornin Úloha mikroorganismů v procesech biologického zvětrávání a biologické oxidace minerálů, biomineralizace a biofosilizace, průmyslové a environmentální dopady těchto procesů Úloha mikroorganismů v revitalizaci prostředí po důlní a průmyslové činnosti – biodegradace a bioremediace Využití mikroorganismů v moderní těžbě a zpracování nerostů, význam v procesech biohydrometalurgie Významné taxony mikroorganismů v úpravě nerostných surovin a odpadů Vědecké zdroje informací o mikroorganismech, přehled nejdůležitějších zdrojů informací a informačních portálů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní