546-0981/01 – Geomicrobiology (GMB)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits10
Subject guarantordoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Other activities
Field data collection

Summary

Předmět rozšiřuje znalostní základ o zobecňující pohled na postavení mikroorganismů na planetě Zemi i jejich úlohu v biotransformačních procesech prvků při utváření funkčních bio-geochemických vztahů v ekosystémech. Předmět je zaměřen na interakci mikroorganismů s nerosty a horninami, studenti získají informace o významu mikroorganismů v širších geochemických souvislostech, neboť jako aktivní biologičtí činitelé aktivně zasahují do struktury minerálů a tím přispívají k utváření surovinových zdrojů. Předmět shrnuje poznatky o úloze mikroorganismů při získávání a zpracování nerostných surovin, o možnostech jejich praktické aplikace v úpravnických procesech, v technologiích využití odpadů po těžbě a zpracování nerostných surovin a jejich úloze v revitalizaci prostředí po důlní a průmyslové činnosti.

Compulsory literature:

KONHAUSER, K. O. Introduction to Geomicrobiology. Wiley-Blackwell, 2006. 440 s. ISBN 978-063205454-1. JAIN, S. K., A. A. KHAN a M. K. RA, eds. Geomicrobiology. CRC Press, 2016. 328 s. ISBN 978-1-5780-8665-8. EHRILCH, Henry Lutz, Dianne K. NEWMAN, Andreas KAPPLER, eds. Ehrlich's Geomicrobiology. CRC Press, 6th edition, 2015. 668 s. ISBN 978-1-4665-9240-7. KENNEY, J. P. L., H. VEERAMANI a D. S. ALESSI, eds. Analytical Geomicrobiology: A Handbook of Instrumental Technique. Cambridge University Press, 2015. 397 s. ISBN 978-1-1070-7033-2.

Recommended literature:

KAWATRA, S. K. a K. A. NATARAJAN, eds. Mineral Biotechnology: Microbial Aspects of Mineral Beneficiation, Metal Extraction and Environmental Control. Littleton: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2001. ISBN 0-87335-201-7. PRASAD, M. N. V., K. S. SAJWAN a R. NAIDU, eds. Trace Elements in the Environment: Biogeochemistry, Biotechnology, and Bioremediation. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2006. ISBN 1-56670-685-8. ELDOR, P. A. (ed.) Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry. Elsevier: Academic Press, 4th edition, 2014. 560 ISBN 978-0-12-415955-6. MANN, S. Biomineralization, Principles and Concepts in Bioinorganic Material Chemistry. Oxford University Press, 2005. ISBN: 978-0-19-850882-3. DOVE, P. M., J. J. DE YOREO a S. WEINER, eds. Biomineralization. Mineralogical Society of America: Reviews in Mineralogy & Geochemistry (Book 54), 2003. ISBN 978-0-939950-66-9.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

active participation in the consultations on the topic of the dissertation elaboration of background research on given topic related to dissertation thesis oral exam

E-learning

Other requirements

- active participation in the consultations on the topic of the dissertation - elaboration of background research on given topic related to dissertation thesis

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The importance of microorganisms in the origin of life on Earth, diversification of the biosphere Metabolism of microorganisms, bioenergetics, main biogeochemical pathways, role of microorganisms in cycles of biogenic elements 3. Effect of microorganisms on the mobility of contaminants, chemical reactivity of cell surfaces, processes of biological transformation - biosorption, bioaccumulation and biovolatilization 4. The role of microorganisms in processes of biological metal extraction, bioleaching and biooxidation of minerals and rocks 5. The role of microorganisms in processes of biological weathering and biological oxidation of minerals, biomineralization and biofossilization, industrial and environmental impacts of these processes 6. The role of microorganisms in the revitalization of the environment after mining and industrial activities - biodegradation and bioremediation 7. Use of microorganisms in modern mining and mineral processing, the importance of mineral biotechnologies for the recovery of economically significant metals 8. Taxonomy of microorganisms, their diversity in the extreme environments on Earth, in anthropogenically contaminated ecosystems 9. Information Science Resources about microorganisms, scientific publications, professional journals and online resources

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P0724D290001) Processing K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0724D290001) Processing P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0724D290001) Processing P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0724D290001) Processing K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P2116) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2022/2023 (P0724D290001) Processing K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0724D290001) Processing P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P2116) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2022/2023 (P2116) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0724D290001) Processing P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0724D290001) Processing K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P2116) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P2116) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P2116) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P0724D290001) Processing P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0724D290001) Processing K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (P2116) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P2116) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P2116) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P2116) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2019/2020 Winter