546-0982/01 – Energetické využití odpadů (EVO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je objasnění teoretických základů termických procesů, používaných v technologiích zpracování odpadních a druhotných materiálů. Součástí předmětu je rovněž popis základních technologických zařízení, používaných pro energetické využití odpadů. Zvýšená pozornost je věnována environmentálním dopadům zařízení pro energetické využití odpadů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí studentů získaných v předchozím studiu v technologické oblasti zaměřené na zpracování odpadních a druhotných materiálů. Podává komplexní pohled na jednotlivé technologie pro energetické využití odpadů.

Povinná literatura:

ROGOFF, M. J. Solid Waste Recycling and Processing. Elsevier, 2014. ISBN 978-1-4557-3192-3. LAPČÍK, V. Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. 362 s. ISBN 978-80-248-2015-6. OBROUČKA, K. Termické odstraňování a energetické využívání odpadů. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001. 140 s. ISBN 80-248-0009-8. KURAŠ, M. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha: Český ekologický ústav, 1994. 241 s. ISBN 80-85087-32-4.

Doporučená literatura:

LYČKOVÁ, B. a kol. Zpracování kalů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2009. 87 s. SCHLESINGER, M. E. Aluminium recycling. Boca Raton: CRC Press, c2007. 225 s. ISBN 978-0-8493-9662-5. KRET, J. Recyklace odpadů hutnictví železa. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. 91 s. Waste forum: Odborný časopis o odpadech a druhotných surovinách. Praha: CEMC, 2008-. Dostupný z WWW:.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška, vypracování semestrální práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Seminární práce - vliv vybrané technologie na životní prostředí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Termické metody zpracování odpadů (spalování, zplyňování, pyrolýza, plazmové procesy). Vlastnosti termicky využitelných odpadů. Výpočty spalovacích procesů. Zařízení pro termické zpracování odpadů. Produkty termických procesů. Zařízení k čištění spalin z termických procesů. Spalování odpadů s výrobou tepla a elektrické energie a jeho vliv na životní prostředí. Schéma zařízení pro energetické využití odpadu spalováním. Zplyňování odpadů s využitím vznikajícího syntetického plynu v kogeneračních jednotkách. Zplyňování odpadů cestou anaerobního zpracování (bioplynové stanice) s energetickým využitím vznikajícího bioplynu v kogeneračních jednotkách a jeho vliv na životní prostředí. Pyrolýza odpadů s energetickým využitím vznikajícího syntetického plynu v kogeneračních jednotkách. Pyrolýza odpadů s energetickým využitím vznikajícího syntetického oleje v kogeneračních jednotkách a v chemickém průmyslu. Emise z pyrolýzních procesů pro energetické využití pneumatik, plastů a komunálního odpadu. Právní normy v oblasti energetického využití odpadů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní