546-0985/01 – Regenerace a rekultivace postindustriální krajiny (RRPK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit znalosti a rozvinout tvůrčí erudici ve sféře obnovy postindustriální krajiny s důrazem na možnost uplatnění absolventa doktorského studia v koordinaci a syntéze výsledků ve vztahu k ekologické zranitelnosti a rozvojové nosnosti krajiny. Studenti jsou schopni týmové práce (včetně vedení týmu). Jsou vybaveni schopnostmi formulovat a prezentovat vlastní názory, posoudit výsledky jiných týmů, srovnávat jednotlivé přístupy, identifikovat problémy a navrhovat možná řešení v jednotlivých případech rekultivačních opatření v krajině Střední Evropy. Studenti jsou schopni se dále samostatně vzdělávat a udržovat profesní růst v oboru, využívají současného informačního zázemí v oblasti sanací a rekultivací krajiny. Mají schopnost analýzy a syntézy získaných dat včetně kritického přístupu k těmto informacím.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku regenerace, rekultivace a revitalizace, včetně základního členění rekultivací dle Horního zákona. Studenti jsou seznámeni s metodami a postupy jednotlivých rekultivačních cílů dle typu deteriorizace krajiny, zvláštní pozornost je věnována technické a biotechnické fázi rekultivací včetně využití biologického materiálu dle cíle rekultivace. Součástí náplně předmětu je také související legislativa.

Povinná literatura:

KUBEŠ, J. Plánování venkovské krajiny. Ostrava: VŠB – TUO, 1996. 186 s. ISBN 80-7078-358-3 STALMACHOVÁ, B. Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Ostrava: VŠB – TUO, 1996. 155 s. ISBN 80-7078-375-3 STALMACHOVÁ, B. a E. SIERKA. Managed Succession in Reclamation of Postmining Landscape. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-556-1852-3 HARKER, D. F., G. LIBBY, K. HARKER, S. EVANS a M. EVANS. Landscape Restoration Handbook. CRC Press, 2006. ISBN 978-1-566-70175-4

Doporučená literatura:

SÁDLO, J. a L. TICHÝ. Sanace a rekultivace po lomové a důlní těžbě: Tržné rány v krajině a jak je léčit. Brno: ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, 2002. 36 s. ISBN 80-903121-1-X DIMITROVSKÝ, K. Zemědělské, lesnické a hydrické rekultivace území ovlivněných báňskou činností. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. 66 s. ISBN 80-7271-065-6 JUST, T. a kol. Revitalizace vodního prostředí. Praha: AOPK ČR, 2003. 144 s. ISBN 80-86064-72-7 PECHAROVÁ, E., I. SVOBODA a M. VRBOVÁ. Obnova jezerní krajiny pod Krušnými horami. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2011. 112 s. ISBN 978-80-87154-35-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zpracování semestrální práce na dané téma ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce na dané téma

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Regenerace, rekultivace a revitalizace, pojmy, přehledy, členění rekultivací Objekty rekultivací dle typů antropogenní deteriorizace krajiny Brownfieldy a rekultivace Řešení řízených i neřízených skládek komunálních i průmyslových odpadů Technické rekultivace, jejich skladba, technologie, postupy Biologické rekultivace – klasifikace, typy, formy Zakládání rekultivačních porostů metodami přímými i sekundárními Ochrana rekultivačních porostů, funkční diferencované využití Spontánní a řízená sukcese a jejich využití v rekultivační praxi Legislativa a státní správa rekultivací

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.