546-0987/01 – Čištění průmyslových vod (ČPRV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 prof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat komplexní znalosti o čištění průmyslových odpadních vod.Zvládnout fyzikálně chemické základy jednotlivých technologických procesů.Seznámit se s navrhováním a vyhodnocováním dílčích technologických procesů.Porozumět technologickým procesů čištění vod požívaných v jednotlivých průmyslových odvětvích.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět seznamuje s technikami v oblasti ochrany vod, zejména zaměřených na problematiku pokročilých technologií čištění průmyslových odpadních vod a rozšiřuje tak vědomostní základ z předchozího studia. Studenti získají informace o legislativě v ochraně vod, seznámí se s metodami hodnocení jednotlivých druhů průmyslových odpadních vod a technologickými procesy čištění. V návaznosti na téma disertační práce a na studium složení odpadních vod v jednotlivých průmyslových odvětvích budou studenti navrhovat postupy účinného čištění vod a možnosti jejich zpětného využití s odkazem na ochranu vod v širším pojetí.

Povinná literatura:

HLAVÍNEK, P. a J. MALÝ. Čištění průmyslových odpadních vod. Brno: NOEL 2000, 1996. 255 s. ISBN 80-86020-05-3 BINDZAR, J. Základy úpravy a čištění vod. Praha: VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-729-3 DOHÁNYOS, M., J. KOLLER a N. STRNADOVÁ. Čištění odpadních vod. Praha: VŠCHT, 2007. ISBN 978-80-7080-619-7 MALÝ, J. a J. MALÁ. Chemie a technologie vody. Brno: Noel 2000, 1996. ISBN 80-86020-13-4 Zákon o vodách č. 254/2001 Sb.

Doporučená literatura:

CHUDOBA, J., M. DOHÁNYOS a J. WANNER. Biologické čištění odpadních vod. SNTL Praha, 1991 HLAVÍNEK, P., J. MIČÍN a P. PRAX. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000. ISBN 80-86020-30-4 Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod. BRATBY, J. Coagulation and Floculation in Water and Waste Water Treatment. London: IWA Publishng, 2020. ISBN 978-1-78040-749-4 KYNCL, M. Technologie zpracování a využití vodárenských kalů. Ostrava: VŠB-TUO, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

studium odborných textů dle tématu disertační práce, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium odborných časopisů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zásady ochrany množství a kvality vod. Legislativní ochrana vod dle vodního zákona. Průmyslové odpadní vody, charakteristika druhů odpadních vod. Vliv na životní prostředí. Přehled technologických procesů pro čištění průmyslových vod. Mechanické způsoby čištění, hrubé předčištění, sedimentace filtrace, možnosti použití. Využití membránových procesů v čištění odpadních vod, moderní metody a aplikace. Chemické postupy čištění, oxidace, redukce neutralizace, srážecí reakce, možnosti použití. Biochemické postupy čištění, aerobní a anaerobní procesy, společné čištění městských a průmyslových vod. Pokročilé metody čištění. Adsorpce, ozonizace, pokročilé postupy oxidace. Zásady evropské legislativy v ochraně vod, obecné podmínky nakládání s průmyslovými vodami. Podmínky vypouštění vyčištěných průmyslových vod do recipientu. Využití vyčištěných odpadních vod.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.