546-0988/01 – Zpracování a využití důlních vod (ZVDV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 prof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenta s možnostmi zpracování a využití důlních vod, konkrétně pak s vlastnostmi důlních vod z těžby uhlí a rud, s procesy a technologiemi pro jejich čištění a úpravu včetně možností jejich dalšího využívání. Základní dovednosti a kompetence při ukončení předmětu: • schopnost orientace v oblasti výskytu a akumulace důlních voda z těžby uhlí a rud v rámci ČR; • schopnost zhodnotit vlastnosti důlních vod; • schopnost zhodnotit potenciální využitelnost zdrojů důlních vod; • schopnost navrhnout proces nebo technologii pro úpravu a čištění důlních vod; • schopnost orientace v legislativních předpisech, zejména v oblasti vod; • schopnost získat, hodnotit a interpretovat získané informace; • schopnost samostatně pracovat s cizojazyčným odborným textem; • získá praktické dovednosti práce v laboratoři; • schopnost aplikovat získané teoretické poznatky v praxi a při řešení vědecko-výzkumných úkolů; • schopnost publikovat na odborné téma týkající se důlních vod v českém i cizím jazyce

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na důlní vody, které jsou nedílnou součástí lokalit s aktivní těžbou i posttěžebních lokalit. Rozšiřuje znalosti studenta o vodách a procesech a technologiích použitelných pro jejich úpravu a čištění. Na důlní vody je nutné pohlížet jako na potenciální zdroje vod a navrhovat možnosti jejich dalšího využívání, např. využívání v období sucha. Předmět seznamuje s možnostmi zpracování a využití důlních vod, konkrétně pak s vlastnostmi důlních vod z těžby uhlí a rud, s procesy a technologiemi pro jejich čištění a úpravu včetně možností jejich dalšího využívání.

Povinná literatura:

ČERNÍK, M. Geochemie a remediace důlních vod. Praha: Aquatest, 2009. ISBN 978-80-254-2921-1. PITTER, P. Hydrochemie. Praha: VŠCHT, 2015. ISBN 978-80-7080-928-0. BROWN, M., B. BARLEY and H. WOOD. Minewater Treatment: Technology, Application and Policy. London: IWA Publishing, 2002. ISBN 978-1-7804-0218-5. LOTTERMOSER, B.G. Mine Wastes: Characterization, Treatment and Environmental Impacts. New York: Springer, 2010. ISBN 978-3-642-12419-8.

Doporučená literatura:

GRMELA, A., O. BABKA a A. HÁJEK. Důlní vody uranových ložisek předplatformních formací České republiky. Ostrava: Montanex, 2012. ISBN 978-80-7225-372-2. JELÍNEK, L. Desalinační a separační metody v úpravě vody. Praha: VŠCHT, 2009. 170 s. ISBN 978-80-7080-705-7. LANGMUIR, D. Aqueous Environmental Geochemistry. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1997. ISBN 978-0023674129. Mine Water and the Environment: Proceedings of the 10th IMWA Congress, Czech Republic. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1767-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice. Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování odborné rešerše na zadané téma vztahující se k předmětu s využitím aktuálních odborných publikací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Důlní vody, definice, klasifikace, jejich začlenění v legislativě ČR. Důlní vody z těžby uhlí v ČR, jejich chemismus. Důlní vody z těžby rud v ČR, jejich chemismus. Čistírny důlních vod v ČR, používané technologie. Aktivní a pasivní metody čištění důlních vod. Nakládání s důlními vodami a jejich vliv na životní prostředí. Procesy a technologie aplikovatelné pro čištění a úpravu důlních vod. Možnosti využívání důlních vod. Výroba pitné a provozní vody z důlních vod. Další možnosti využívání důlních vod (geotermální energie důlních vod, balneologické využití).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní