546-0989/01 – Monitorování stavu ŽP (MSŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Odpovídají tématům, z nichž je sestavena osnova předmětu. Vstupy polutantů do jednotlivých složek prostředí, transport prostředím a jeho ovlivnění, transformace. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Mají přehled o nejvýznamnějších kontaminantech a metodách jejich stanovení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na vstupy polutantů do jednotlivých složek životního prostředí, jejich transport a transformaci v těchto složkách, a to včetně jeho ovlivnění. Pozornost je rovněž věnována hodnocení rizik spojených s přítomností polutantů v životním prostředí. Řešena je také možnost omezení vstupu polutantů do ŽP a jejich eliminace z prostředí. Cílem předmětu je zaměřit se na metody výzkumu a monitorování polutantů v jednotlivých složkách ŽP tak, aby student získal ucelený přehled o nejvýznamnějších kontaminantech a metodách jejich stanovení.

Povinná literatura:

KURFÜRST, J. Kompendium ochrany kvality ovzduší. EKOMONITOR. 2008, 408 s. ISBN 978-80-86832-38-8 LAPČÍK, V. Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2015-6 WIERSMA, G. B. Environmental Monitoring. Boca Raton: CRC Press, c2004. ISBN 1-56670-641-6 PERTILE, E. Instrumental Methods of Analysis. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4124-3 ARTIOLA, J. F., I. L. PEPPER a M. L. BRUSSEAU. Environmental Monitoring and Characterization. Boston: Elsevier Academic Press, c2004. ISBN 0120644770

Doporučená literatura:

KOČÍ, V. Posuzování životního cyklu Life Cycle Assessment – LCA. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2009. ISBN 978-80-86832-42-5 MATĚJŮ, V. ed. Kompendium sanačních technologií. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2006. ISBN 80-86832-15-5 DIXON, A. M. Environmental Monitoring for Cleanrooms and Controlled Environments. New York: Informa Healthcare, c2007. ISBN 0‑8247‑2359‑7 KIM, Y. J. Atmospheric and Biological Environmental Monitoring. Springer, c2009. ISBN 978-1-4020-9674-7 KIM, Y. J. a U. PLATT. Advanced Environmental Monitoring. Springer, 2008. ISBN 978-1-4020-6364-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

pravidelný kontakt s vyučujícím na individuálních konzultacích ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

pravidelný kontakt s vyučujícím na individuálních konzultacích

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do problematiky a koncepce monitorování ŽP Vstupy a výstupy polutantů do jednotlivých složek ŽP, jejich vliv na ŽP Globální monitoring – princip, metody a systémy, projekt GMES Monitoring ovzduší – principy monitoringu ovzduší Nejvýznamnější kontaminanty v ovzduší v souvislosti s antropogenní činností, jejich rizika a možnost eliminace Monitoring vody – principy monitoringu vody Nejvýznamnější kontaminanty ve vodě v souvislosti s antropogenní činností, jejich rizika a možnost eliminace Monitoring půdy a bioty – principy monitoringu půdy Nejvýznamnější kontaminanty v půdě a biotě v souvislosti s antropogenní činností, jejich rizika a eliminace Radiační monitoring – radiační monitorovací síť; radiační monitorování v souvislosti s hornickou činností

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní