546-0990/01 – Nanomateriály a životní prostředí (NŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuProf. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.Garant verze předmětuProf. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku přítomnosti nanomateriálů v životním prostředí a jejich vzniku jako vedlejších produktů různých antropogenních činností. Zvláštní pozornost je věnována životnímu cyklu nanomateriálů a jejich konečné fázi, kdy z nich vznikají odpadní materiály. V návaznosti na přítomnost nanomateriálů v jednotlivých složkách životního prostředí jsou sledovány jejich negativní účinky na živé organismy různých trofických úrovní. S ohledem na problematiku testování nanomateriálů je součástí náplně předmětu také problematika etických aspektů a v konečné fázi také legislativní rámec používání nanomateriálů.

Povinná literatura:

FILIPOVÁ, Z., J. KUKUTSCHOVÁ a M. MAŠLÁŇ. Rizika nanomateriálů. Olomouc: UP v Olomouci, 2012, 87 s. ISBN 978-80-244-3201-4 HOUDY, P. Nanoethics and Nanotoxicology. Springer, 2011. ISBN 978-3-642-20176-9 THEODORE, L. a R. G. KUNZ. Nanotechnology: Environmental Implications and Solutions. Wiley & Sons, 2005. ISBN 978-0-471-69976-7 BAIA, L., Z. PAP, K. HERNADI a M. BAIA. Advanced Nanostructures for Environmental Health. Elsevier, 2019. 582 s. ISBN 978-0-128-15882-1

Doporučená literatura:

VOGEL, U., ed. Handbook of Nanosafety: Measurement, Exposure and Toxicology. London: Elsevier Academic Press, c2014. ISBN 978-0-12-416604-2 DHAWAN, A., D. ANDERSON a R. SHANKER, eds. Nanotoxicology: Experimental and Computational Perspectives. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2018. ISBN 978-1-78262-158-4 BRECHIGNAC, C. a kol. Nanomaterials and Nanochemistry. Springer, 2006. ISBN 978-3-540-72992-1 DEAN, J. R. Bioavailability, Bioaccessibility and Mobility of Environmental Contaminants. John Wiley & Sons, 2007. ISBN 978-0-470-02577-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Nanomateriály a nanotechnologie Vybrané environmentální aplikace nanomateriálů v ochraně životního prostředí, biomedicíně, dopravě, aj. Nanomateriály jako vedlejší produkty antropogenních činností Potenciálně rizikové parametry nanomateriálů Osud nanomateriálů v životním prostředí (transport NM, biotransformace, bioakumulace, depozice) Problematika kontaminace ovzduší, vod a půd Nanomateriály jako odpady Vliv nanomateriálů na živé organismy (mechanismy vstupu do organismu, transportu a transformace, účinky na úrovni orgánové, buněčné a molekulární) Etické aspekty používání nanomateriálů Legislativní rámec používání nanomateriálů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.