546-0991/01 – Sanační technologie (SATE)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšířit souhrnné informace o dostupných sanačních technologiích, seznámit s novými trendy a inovačními přístupy k čištění kontaminovaných lokalit.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Staré ekologické zátěže v místech průmyslových areálů, skladů chemikálií, náhodných havárií a úniků jsou stálým nebezpečím pro životní prostředí. Snaha o jejich likvidaci a nápravu je patrná ve všech rozvinutých společnostech. Odstraňování je nákladné a v mnoha případech technicky velmi obtížně řešitelné. Procesy probíhající při působení chemických látek na kontaminanty vyskytující se v podzemní vodě a v horninovém prostředí jsou dlouhodobě studovány. Pochopení a využití těchto procesů se stalo základem sanačních technologií, které jsou intenzivně laboratorně, poloprovozně i provozně ověřovány a optimalizovány. Účelem tohoto studia je zavedení těchto technologií do sanační praxe a získání podrobných znalostí o jejich přínosech a limitech, porovnání jednotlivých technologií vzájemně a zodpovězení i následných ekonomických a ekologických otázek.

Povinná literatura:

MATĚJŮ, V. Integrované sanační technologie. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2016. ČERNÍK, M. Chemicky podporované in situ sanační technologie. Praha: VŠCHT, 2010. ISBN 978-80-7080-767-5 LEHR, J. H. Wiley's Remediation Technologies Handbook: Major Contaminant Chemicals and Chemical Groups. New Jersey: John Wiley and Sons, 2004. 1271 s. ISBN 978-0-4714-5599-8. JOO, S. H. a I. F. CHENG. Nanotechnology for Environmental Remediation. New York: Springer, 2006. 165 s. ISBN 0-387-28825-2.

Doporučená literatura:

KÁNSKÁ, K. a kol. Sanační technologie XXII: Sborník konference. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2019. ISBN 978-80-88238-14-0. ČERŇANSKÝ, S. Biologické remediácie. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3665-2. MOTA, J. P. a S. LYUBCHIK, (eds.). Recent Advances in Adsorption Processes for Environmental Protection and Security. Springer, 2008. NATO Science for Peace and Security Series C. ISBN 978-1-4020-6804-1. NAIDU, B. D. Biotechnology & Nanotechnology: Regulation Under Environmental, Health, and Safety Laws. New York: Oxford University Press, 2009. 329 s. ISBN 978-0-19-534008-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace na odborné téma se zaměřením na obsah předmětu a na téma disertační práce. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Konzultace na odborné téma se zaměřením na obsah předmětu a téma disertační práce. Ústní zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rozdělení sanačních technologií a jejich základní principy Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů Technologie čištění podzemní vody a průsakových vod Technologie čištění půdního vzduchu a vzdušnin Nanotechnologie pro sanaci ekologických zátěží Inovační technologie Výběr a hodnocení sanačních technologií Aplikace integrovaných sanačních technologií Karotážní měření a odběry vzorků Ekonomika sanačních technologií

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 letní