546-0994/01 – Vývoj a výzkum kompozitních materiálů (VVKM)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAC78 prof. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem studia předmětu je připravit absolventy technických vysokých škol k vědecké práci v surovinovém průmyslu a dalších inženýrských oborech. Student po absolvování daného předmětu bude schopen: - definovat, charakterizovat, použít vhodný typ průmyslového odpadu pro návrh nového kompozitu; - správně navrhnout postup úpravy průmyslového odpadu do finální podoby pro použití v kompozitu; - správně navrhnout vhodný typ kompozitu na bázi průmyslového odpadu; - stanovit,testovat a vyhodnotit vlastností kompozitů na bázi průmyslových odpadů pro následné využití v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá výzkumem a vývojem nových kompozitních materiálů na bázi průmyslových odpadů. V předmětu jsou probírány vhodné typy odpadů, které je možno využít v nových kompozitních materiálech. Dále jsou probírány postupy úpravy daného typu průmyslového odpadu, který je možno po úpravě využit při návrhu nového kompozitu. Dále je probírán vlastní postup návrhu nového kompozitu a metody, postupy testování chemických, fyzikálně mechanických a přetvárných vlastností a jejich způsob vyhodnocení.

Povinná literatura:

HOSSAIN, Z. Environment-friendly cement composite (EFFC) for soil reinforcement and earth slope protection. New York: Nova Science Publishers, c2010. Environmental remediation technologies, regulations and safety. ISBN 9781607419563. VRBKA J. Mechanika kompozitů, studijní opory. VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, 2008. BODNÁROVÁ L. Teoretické základy kompozitů, studijní opory. VUT Brno, Fakulta Stavební, 2007. BODNÁROVÁ L. Kompozitní materiály ve stavebnictví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. ISBN 80-214-2266-1.

Doporučená literatura:

MOBASHER, B. Mechanics of fiber and textile reinforced cement composites. Boca Raton: CRC Press, c2012. ISBN 9781439806609. TICHÁNEK, F., J. BOTULA a V. ŘEPKA. Mineral processing. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0813-7. SLIVKA, V. Těžba a úprava silikátových surovin. Praha: Silikátový svaz, 2002. ISBN 80-903113-0-X. BESTOVÁ, I., SLIVKA, V., ed. Využití vedlejších produktů z těžby a zpracování energetických surovin. Ostrava: Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7225-316-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace na odborné téma se zaměřením na obsah předmětu a téma disertační práce. Zpracování seminární práce. Ústní zkouška.

E-learning

Výuka je zajištěna přes databázi LMS Moodle VŠB. https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách a konzultacích. Dle možnosti tématu disertační práce zapracování studované problematiky předmětu do disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Klasifikace kompozitních materiálů. Kompozitní vlákna. Matrice. Průmyslový odpad pro výrobu kompozitů. Způsoby úpravy průmyslového odpadu pro výrobu kompozitů. Stanovení vstupních vlastností upraveného průmyslového dopadu (chemické, fyzikální vlastnosti). Kompozitní materiály s cementovou matricí – beton. Kompozitní materiály s cementovou matricí – malty. Technologie výroby kompozitních materiálů s cementovou matricí. Kompozitní materiály s polymerní matricí a vláknovou výztuží. Technologie výroby kompozitních materiálů s polymerní matricí a vláknovou výztuží. Testování fyzikálně mechanických a přetvárných vlastností kompozitů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.