546-0996/01 – Chemické procesy zpracování surovin (CHP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést studenty do disciplíny zabývající se problematikou chemických procesů v úpravě nerostných surovin a odpadů. Studenti si rozšíří znalosti v aplikaci hydrometalurgických a pyrometalurgických metod zpracování surovin. Získané znalosti jsou východiskem pro optimalizaci, měření a řízení v oblasti chemických procesů zpracování surovin.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Student si rozšiřuje znalosti v oblasti zákonitostí a aplikačních možností technologických procesů hydrometalurgického zpracování rud, nerudních surovin a odpadů s akcentem na teoretickou podstatu procesů, tj. na studium teoretických základů heterogenních chemických reakcí a pražných procesů. Jednotlivé kapitoly se blíže zaměřují na chemické pochody přípravné (pražení, mechanochemická a mechanotermická aktivace apod.), zejména však na pochody loužení, rafinace výluhů a získávání užitkových složek z roztoků. Zvláštní důkaz je kladen na moderní technologie a zařízení, která zajišťují ekologicky přijatelný, trvale udržitelný rozvoj.

Povinná literatura:

ZÁVADA J. Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů. VŠB-TU Ostrava. s. 113. 2018. BALÁŽ P., BALÁŽ M., TÓTHOVÁ E. Chémia materiálov. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV, 2014. 200 s. ISBN 978-80-224-1360-2. KUTZ Myer, ed. Environmentally Conscious Materials and Chemicals Processing. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2007. DOI: 10.1002/9780470168219. ISBN 9780470168219. HAVLÍK T. Hydrometalurgia, podstata a princípy. Košice, 2005. ISBN 80-8073-337-6.

Doporučená literatura:

BENVENUTO M.A., ed. Green Chemical Processes. Berlin, Boston: De Gruyter, 2017. DOI: 10.1515/9783110445923. ISBN 9783110445923. ŠTOFKO M., ŠTOFKOVÁ M. Neželezné kovy, Emilena, Košice, 2000; ISBN 80-7099-527-0. BALÁŽ P. Mechanická aktivácia v procesoch extrakčnej metalurgie. Bratislava : VEDA Vydavateľstvo SAV, 1997. 231 s. ISBN 80-224-0467-5. CRUNDWELL, F.K. et al. Extractive Metallurgy of Nickel, Cobalt and Platinum-Group Metals. Elsevier, 2011. ISBN 978-0-08-096809-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace na odborné téma se zaměřením na obsah předmětu na téma disertační práce. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium je zaměřeno na získání podrobných znalostí o procesech, řešených v dané oblasti v rámci dizertační práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Sušení a pražení, teoretický popis a aplikace Oxidační a sulfatační pražení Reakční pražení Loužení, teoretické základy a aplikace Kinetika loužících procesů Základní typy loužících procesů Elektrolýza, teoretické základy a aplikace Iontová výměna, teoretické základy a aplikace Kapalinová extrakce, teoretické základy a aplikace Cementace, teoretické základy a aplikace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.