546-0997/01 – Teoretické aspekty fyzikálně-chemických metod rozdružování nerostných surovin (TAFCHMRNS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Důkladná analýza teoretických zákonitostí fyzikálně-chemických rozdružovacích procesů a aplikace získaných poznatků při modelování a bilancování technologických schémat úpravy užitkových surovin

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Teoretický popis fyzikálně-chemických metod separace. Prohloubení znalostí v oblasti fyzikální chemie povrchů a fyzikálně-chemických rozdružovacích procesů. Modelování a bilancování technologických schémat úpravy užitkových surovin.

Povinná literatura:

LEJA J. Surface Chemistry of Froth Flotation. Springer, pp. 784. 2014, ISBN 978-1-4615-7976-2. BARTOVSKÁ L., ŠIŠKOVÁ M. Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav. 6th ed. Praha : VŠCHT Praha, 2010. ISBN 978-80-7080-745-3. NGUYEN A.V. a SCHULZE,H.J. Colloidal Science of Flotation.CRC Press, 2003, ISBN 0-8247-4782-8. KMEŤ S. Flotácia: vysokoškolská učebnica pre banícke fakulty. Bratislava : Alfa, 1993.

Doporučená literatura:

BERNAUER B., FÍLA V., BERNAUER M. Aplikovaná reakční kinetika. VŠCHT Praha. 2014. ISBN 978-80-7080-908-2. JURSÍK F. Anorganická chemie nekovů. dotisk. VŠCHT Praha. 2008. ISBN 978-80-7080-417-9. BULATOVIC S.M. Handbook of flotation reagents: chemistry, theory and practice. Boston: Elsevier, 2007-. ISBN 0-444-53029-0. YOUNG, C. and G.H. LUTTRELL. Separation technologies for minerals, coal, and earth resources. Englewood, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 2012, ISBN 0873353390.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odborné konzultace k dané problematice a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prokázání teoretických znalostí a jejich aplikace pro řešení tématu dizertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teoretické aspekty fyzikálně-chemických procesů úpravy Teoretické poznatky fyzikální chemie povrchových jevů Elektrické charakteristiky mezifázových jevů, adsorpční teorie Adsorpční mechanismy sběračů Teoretický popis působení anorganických regulujících přísad Teoretický popis působení organických regulujících přísad Teoretický popis působení flotačních pěničů Teoretický popis procesu koagulace a flokulace Kinetika fyzikálně-chemických rozdružovacích procesů Základy simulace a modelování fyzikálně-chemických procesů úpravy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.