546-0998/01 – Teoretické aspekty fyzikálních metod rozdružování nerostných surovin (TAFMRNS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení znalostí v oblasti teorie fyzikálních rozdružovacích procesů se zvláštním zaměřením na gravitační a magnetické metody separace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je věnován prohloubení teoretických znalostí z vybraných oblasti fyzikálních separačních procesů. Zvýšená pozornost je přitom věnována problematice gravitační, magnetické a elektrostatické separace.

Povinná literatura:

JANALÍK, J. Hydrodynamika a hydrodynamické stroje. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2008. Dostupné z: https://old.vscht.cz/uchi/ped/hydroteplo/materialy/skripta.Janalik.pdf MÍKA, V. Základy chemického inženýrství. Praha, 1981. UNGARISH, M. Hydrodynamics of suspensions: fundamentals of centrifugal and gravity separation. New York: Springer-Verlag, 1993. ISBN 0387547622. SVOBODA, J. Magnetic techniques for the treatment of materials. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004. ISBN 1-4020-2038-4.

Doporučená literatura:

NOVÁČEK, J. Pomocné procesy I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-409-1. NOVÁČEK, J. Pomocné procesy II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1998. ISBN 80-7078-480-6. PAULA, F.L.O., G.J. da SILVA, R. AQUINO, J. DEPEYROT, J.O. FOSSUM, K.D. KNUDSEN, G. HELGESEN and F.A. TOURINHO. Gravitational and magnetic separation in self-assembled clay-ferrofluid nanocomposites. Brazilian Journal of Physics. 2009, 39(1a). DOI: 10.1590/S0103-97332009000200007. ISSN 0103-9733. RUSHTON, A., A.S. WARD a R.G. HOLDICH. Solid-liquid filtration and separation technology. New York: VCH, 1996. ISBN 3527286136.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

====================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teoretický popis zákonitostí pohybu částic ve hmotném prostředí Teoretické zákonitosti sedimentace částic ve hmotném prostředí a jejich aplikace při úpravě surovin Teoretické zákonitosti fluidace a jejich aplikace při úpravě surovin Teoretické zákonitosti oddělování fází v odstředivém poli a jejich aplikace při úpravě surovin Teorie elektromagnetického pole a její aplikace při úpravě surovin Magnetohydrostatická separace a její aplikace Magnetohydrodynamická separace a její aplikace Elektrodynamická separace a její aplikace Teorie elektrostatického pole a její aplikace při úpravě surovin Teoretické základy optické separace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.