546-0999/01 – Úpravnická technologická analýza (ÚTA)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza poznatků z oblasti hodnocení vlastností nerostných surovin a metod pro hodnocení technologických procesů.Interpretování získaných poznatků a jejich syntéza pro komplexní hodnocení technologických procesů úpravy užitkových surovin.Aplikace statistických metod v oblasti zpracování nerostných surovin a odpadů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět podává přehled metod pro hodnocení surovin a technologických procesů jejich úpravy. Zvýšená pozornost je věnována problematice statistického plánování a vyhodnocování experimentálních prací.

Povinná literatura:

KOZÁK, J. a J. BOTULA. Úpravnická technologická analýza: určeno pro posl. 2. a 3. roč. hornicko-geologické fak. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991, 321 s. ISBN 807078119X. DRZYMALA, J. Mineral Processing: Foundations of theory and practice of minerallurgy. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2007. ISBN 978-83-7493-362-9. MELOUN, M. a J. MILITKÝ. Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2196-8. SUBBA RAO, D. V. Minerals and coal: process calculations. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2016]. ISBN 9781315225524.

Doporučená literatura:

LEŠKO, M. Úpravnicka technologická analýza. Košice: Ediční středisko VŠT Košice, 1985. MULAR, A.L., D.N. HALBE and D.J. BARRATT. Mineral processing plant design, practice, and control proceedings. New York: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 2002. ISBN 0873352238. HEBÁK, P. a J. HUSTOPECKÝ. Průvodce moderními statistickými metodami. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00534-5. KING, R.P., C.L. SCHNEIDER and E.A. KING. Modeling and simulation of mineral processing systems. 2nd ed. Englewood, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2012. ISBN 978-0-87335-345-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odborné konzultace a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Prokázání teoretických znalostí a jejich aplikace při řešení tématu dizertační práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Definice kvalitativně-kvantitativních charakteristik při zpracování nerostných surovin Zásady a metodika vzorkování surovin,definice experimentální chyby Základní technologické parametry rozdělovacích procesů Výpočet účinnosti separace Metodika hodnocení technologických procesů s využitím statistických postupů Statistické postupy plánování a vyhodnocování experimentů Statistické testy významnosti Regresní a korelační analýza při hodnocení technologických procesů Analýza rozptylu a její aplikace při plánování a hodnocení experimentu Prognozování výsledků separace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.