547-0021/01 – mine ventilation and safety ()

Gurantor departmentzrušenoCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Ferdinand Kopáček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: -Důlní atmosféra : důlní větry, důlní prach -Aerodynamika -Způsob a systém větrání dolů, hlavní větrání, separátní větrání -Rozvod větrů -Projektování a rekonstrukce -Důlní mikroklima -Strojní chlazení důlních větrů -Planonosnost důlní oblasti, plynodajnost dolů, porubů, dlouhých důlních děl -Prognózy plynodajnosti, faktory ovlivňující plynodajnost -Regulace plynodajnosti, degazace dolů, příslušenství degazačního systému -Základy bezpečné práce, bezpečnostní rizika v hornictví -Ochrana před působením rizikových faktorů na pracovištích, boj proti požárům a výbuchům, inertizace dusíkem, základy důlního záchranářství, likvidace požárů přímým a nepřímým způsobem -Bezpečnostní předpisy týkající se větrání dolů -Inovace přednášek a obsahu přednáškového cyklu Osnova cvičení: -Indikace plynných složek a příměsí důlního ovzduší -Měření prašnosti v dole -Návrh hlavního a výpočet separátního větrání -Měření rychlosti větru, stanovení objemového průtoku větru -Měření barometrických tlaků a tlakových spádů -Stanovení přirozené deprese -Řešení větrních sítí -Výpočet tepelné a teplotní bilance dolů -Výpočet teplotních změn ovzduší -Výpočet prognózy plynodajnosti -Výpočet degaračního systému, projekt degazace -Výpočet výbušnosti požárních plynů -Příslušná ustanovení platných bezpečnostních předpisů -Inovace výukové látky o výsledky z vědy a vývoje

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner