547-0040/02 – practical training at rescue station (RBZS)

Gurantor departmentzrušenoCredits0
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

·Organizace a legislativa báňské záchranné služby v ČR ·Služební řád RBZS Ostrava - pohotovostní řád, poplachový řád, zásahový řád, výcvikový řád ·Dýchací technika pracovní, úniková, sebezáchranná, praktické cvičení s použitím dýchací techniky v dýmnici ·Taktika zásahu v hlubinných dolech, první pomoc ·Záchranářský zkušební test

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner