547-0043/01 – ventilation networks and case studies ()

Gurantor departmentzrušenoCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Dalibor Míček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod do předmětu, definice základních pojmů, význam řešení sítí pro praxi 2.Neiterační metody řešení větrních sítí - metoda transformace sítě podle odporů, metoda Hardy-Crossova. 3.Základní poznatky teorie grafů - větrní síť jako ohodnocený graf, cirkulační a tokové sítě 4.Důležité útvary ve větrní síti – toky, cesty, kostra sítě, primární a sekundární větve, systémy smyček – a jejich využití 5.Znázorňování větrních sítí, makroskopická charakteristika sítě a její využití k optimalizaci větrání 6.Matematický model důlní větrní sítě a iterační metody řešení - upravená metoda Hardy-Crossova, metoda Newton-Raphsonova 7.Metoda lineární analýzy – průtokové a tlakové rovnice 8.Statická optimalizace sítí – metody CPM a PERT 9.Optimalizace hlavního a separátního větrání 10.Analýza vybraných havárií a nehod – důlní požáry endogenní a exogenní 11.Analýza vybraných havárií a nehod – vůbuchy plynů a prachu 12.Analýza vybraných havárií a nehod – průtrže hornin a plynů 13.Analýza vybraných havárií a nehod – důlní otřesy a závaly 14.Analýza vybraných havárií a nehod – průvaly hmot, havárie dopravních zařízení

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner