547-0050/02 – Bezpečnostní systémy průmyslu ()

Garantující katedrazrušenoKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Dalibor Míček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Úvod do předmětu, definice základních pojmů, riziko a nebezpečí, rozdělení a kategorizace rizik. Právní úprava BOZP v zemích EU a v ČR. Základní právní normy upravující BOZP (zákoník práce, bezpečnostní předpisy, normy). Management rizik v oblasti BOZP, právní úprava rizikového managementu.Manažerské přístupy a strategie, komunikační systémy. Dále viz. osnova předmětu.

Povinná literatura:

1.Zákoník práce, vybrané bezpečnostní předpisy a normy 2.Čermák, J.: Bezpečnost práce, Eurounion Praha, 1997 3.Přibyla, Z., Šmídová, M.: Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, Codex, Praha, 1997 4.Bartlová, I., Balog, K.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií, SPBI Ostrava, 1998 5.Stranks, J.: Management Systems for Safety, London, Pitman Publishing, 1994

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do předmětu, definice základních pojmů, riziko a nebezpečí, rozdělení a kategorizace rizik 2.Právní úprava BOZP v zemích EU a v ČR 3.Základní právní normy upravující BOZP (zákoník práce, bezpečnostní předpisy, normy) 4.Management rizik v oblasti BOZP, právní úprava rizikového managementu 5.Manažerské přístupy a strategie, komunikační systémy 6.Hodnocení rizik – principy, typizovaná hodnocení rizik, aktualizace hodnocení rizik, ovládnutí rizika 7.Kvantifikace míry rizika a preventivní opatření 8.Sofistikované metody analýzy rizik – stromy chyb, binární rozhodovací diagramy, HAZOP, HAZAN, MOSAR 9.Modelování rizika, pravděpodobnostní modely, metoda Monte Carlo, Markovovy diagramy, Petriho sítě 10.Monitorovací techniky bezpečnosti práce, statistické údaje o nežádoucích událostech 11.Vyšetřování příčin úrazů a nehod, havarijní opatření 12.Lidský faktor v bezpečnostním managementu – lidské chyby a omyly, ergonomické faktory, zvyšování spolehlivosti lidského činitele 13.Management snižování ztrát 14.Ekonomické aspekty problematiky BOZP

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku