547-0052/02 – Bezpečnost v chemickém průmyslu (FMMI)

Garantující katedrazrušenoKredity3
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Druhy průmyslových havárií a jejich jevy. Rozbor příčin vzniku závažných průmyslových ha-várií (např. Seveso, Bhopal, San Carlos, Flixborough). Identifikace nebezpečí úniku toxických látek, vzniku požáru a výbuchu v chemickém průmyslu – používané metody. Způsoby hodno-cení souvisejících rizik. Aplikace na vybrané fyzikální i chemické procesy. Legislativní zabez-pečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie (SEVESO II direktiva, zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií). Rozbor základních bezpečnostních požadavků a jejich využití pro zajištění bezpečnosti provozu vybraných technologií.

Povinná literatura:

Zapletalová-Bartlová I., Balog.K.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. SPBI Spektrum, Ostrava 1998,193 s.,ISBN 80-86111-07-5 Zapletalová-Bartlová I.: SEVESO II. SPBI Spektrum II. Ostrava 1998, 42s.,ISBN 80-86111-20-2 Zapletalová-Bartlová I.: Význam a výklad zákona č.157/1999 Sb. o chemických látkách a che-mických přípravcích. SPBI Spektrum II. Ostrava 1999.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Průmyslové havárie -druhy havárií (požáry, výbuchy, úniky a uvolnění toxických látek) -jevy havárií (např. BLEVE, UVCE, runaway reakce) -rozbor známých závažných havárií 2.Význam a zdůvodnění provádění analýzy nebezpečí a souvisejících rizik - rozbor příčin úniku látek, vzniku požáru a výbuchu v chemickém průmyslu - vysvětlení základních pojmů (nebezpečí, riziko, závažná havárie, bezpečnost) -vysvětlení postupu při analýze rizik technologických procesů a její využití 3.Přehled metod identifikace a hodnocení nebezpečí ve světě i v ČR -současný stav v ČR -tradiční metody , např. Bezpečnostní audit, Co se stane když… -nové metody, např. FTA, HAZOP, HAZAN, FMEA, Analýza příčin následků 4.Odhad pravděpodobnosti vzniku havárie a závažnosti jejich následků pro člověka, životní prostředí i ekonomických ztrát -výpočetní metody vzniku hořlavého souboru za různých podmínek procesu i při růz-ných poruchách a odchylkách a výpočet zón zamoření -počítačové programy pro odhad následků havárií - princip programu ROZEX 2001, metoda odhadu společenskéko rizika metodou TEC DOC 727 5.Legislativní zabezpečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie -v Evropě (směrnice Rady EU 96/82/ EC tzv. SEVESO II. direktiva) -v ČR (zákon č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií a jeho prováděcí předpisy) 6.Komplexní posuzování nebezpečí a souvisejícího rizika vybraných technologií - fyzikálních i chemických procesů (např. ohřev, sušení, rektifikace, hydrogenace, hydrochlorace, poly-merace, nitrace) -zdůraznění znalostí fyzikálně chemických vlastností a TBP chemických látek (především kapalin a plynů), charakteru procesu i pracovních podmínek -možné odchylky a poruchy -aplikace základních bezpečnostních opatření (aktivní a pasivní protipožární a protivý-buchová prevence)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.