547-0056/02 – Crisis Management System (SKR)

Gurantor departmentzrušenoCredits4
Subject guarantorIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year6Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem je poznat systémy KŘ v ČR a ve světě. Umět porovnat tyto systémy a pochopit jejich fungování. Získané znalosti uplatnit v praxi plánování a odstraňování následků mimořádných událostí.

Teaching methods

Summary

The course is aimed at problems of the crisis management system in the Czech Republic. Familiarisation with legislation in crisis management, problems of creation of the crisis management system, tasks of its components, including instruments of their fulfilling. Attention is paid to problems of integrated emergency system, principles of civil protection.

Compulsory literature:

Ústavní zákon č.110/1998 Sb. , o bezpečnosti ČR Zákon č. 238/2000 SB. , o HZS Zákon č. 239/2000 Sb. , o integrovaném záchranném systému Zákon č. 240/2000 Sb. , o krizovém řízení Zákon č. 241/2000 Sb. , o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 412/2005 Sb. , o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Zákon č. 413/2005 Sb. , o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informacích a o bezpečnostní způsobilosti Zákon č. 59/2006 Sb. , o prevenci závažných havárií ... Zákon č. 18 /1997 Sb. , atomový zákon Zákon č. 133/1985 Sb. , o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 254/2001 Sb. , vodní zákon,ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 166/1999 Sb. , veterinární zákon Zákon č. 585/2004 Sb. , branný zákon Zákon č. 219/1999 Sb. , o ozbrojených silách ČR Zákon č. 222/1999 Sb. , o zajišťování obrany ČR Management záchranných prací I a II, Adamec,Šenovský, SPBI Ostrava 2001 Integrovaný záchranný systém, Šenovský, Adamec, Hanuška, SPBI Ostrava 2005

Recommended literature:

www.emergency.cz www.mvcr.cz www.army.cz

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Úvod do studia předmětu Bezpečnostní systém ČR Principy krizového řízení (legislativa) Hospodářská opatření při krizových stavech Principy Integrovaného záchranného systému Zdroje sil a prostředků IZS Stále koordinační orgány IZS (OIS IZS) Řešení mimořádných událostí IZS Informační systémy pro podporu krizového řízení Principy ochrany obyvatel v ČR Rozhodovací procesy při řešení mimořádných situací K otázkám ochrany utajovaných skutečností Zdolávání krizových stavů v průmyslu Česká republika v bezpečnostní architektuře Evropy

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner