547-0057/02 – Occupational Health and Safety at Heights and over Open Depth ()

Gurantor departmentzrušenoCredits4
Subject guarantorIng. Emil RuckýSubject version guarantorIng. Emil Rucký
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod do předmětu, vymezení základních pojmů 2.Legislativní úprava dané problematiky (zákoník práce, vyhlášky, normy) 3.Program „bezpečný podnik“, integrované řízení bezpečnosti 4.Vyhledávání rizik pádů z výšky a/nebo do volné hloubky - standardní pracovní činnost - činnost záchranných sborů - rozbor nehod a úrazů 5.Eliminace rizik pádů - prostředky osobního zabezpečení proti pádu (POZ) - horolezecké, peleologické, speciální - záchranná a evakuační technika záchranných sborů - technické podmínky a pravidla pro používání 6.Eliminace rizik pádů - rozbory havarijních situací 7.Zkoušky a certifikace POZP a záchranné a evakuační techniky - pevnostní zkoušky - fyziologické zkoušky - tepelná, chemická a mechanická odolnost 8.Školení a výcvik pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou - zdravotní a psychická způsobilost - školení a výcvik uživatelů POZ (základní, opakovací) - záchranné sbory (základní, opakovací, instruktorské) 9.Taktika, metody a řízení záchranných, evakuačních a technických zásahů - zásahové řády 10.Taktika, metody a řízení záchranných, evakuačních a technických zásahů - zásahy lezecké - zásahy kombinované (lezec-potápěč, lezec-vrtulník) 11.Komplexní záchranný systém - východiska a rozvoj systému - integrovaný záchranný systém Ostrava 12.Prostředky osobního zabezpečení, evakuační technika - praktické ukázky vybavení pracovníků a pracovišť 13.Prostředky osobního zabezpečení, evakuační technika - praktické ukázky záchranných, evakuačních a technických zásahů 14.Zkoušky z teoretických znalostí a z praktického používání POZ (úspěšným uchazečům bude vydáno osvědčení o odborné způsobilosti)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner