547-0059/01 – Voluntary Practical Training – Technical Equipment ()

Gurantor departmentzrušenoCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 0+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Nejpoužívanější požární technika v ČR, technicko-taktická data. (CAS- 25, CAS-32 T 148, CAS-32 T 815, CAS-8, DA-12). 2.Informace o dalších vozidlech (KHA,TA,RZA, PPA, PHA, PLHA). 3.Nástavba CAS 25 Liaz. 4.Nástavba CAS 23 T 815. 5.Čerpadlo PS 12. 6.Praktický výcvik s CAS (sání, doprava vody, závady při provozu, nouzový provoz, simulace závad. 7.Praktický výcvik s přenosnými čerpadly. 8.Provádění údržby techniky, odstraňování drobných závad. 9.Taktické zásady při umisťování požární techniky u zásahu, zásady bezpečnosti při práci, Práva a povinnosti strojníka při výjezdu k zásahu. Praktická činnost při likvidaci havárie nebezpečných látek a naplňování letadel. 10.Praktická činnost při likvidaci havárie nebezpečných látek a naplňování letadel. 11.Běžné závady a údržba čerpadel a vývěv používaných u jednotek. 12.Praktické provádění zkoušek čerpadel, praktické předvedení charakteristik čerpadel v závislosti na tlaku a sací výšce přívodního vedení. 13.Běžná údržba – mazání, výměna provozních kapalin, filtry, seřízení brzd. 14.Nouzové dojetí – závady, jež lze v terénu provizorně odstranit (vyřazení oleje, filtru, termostatu, oprava vzduchového potrubí ke spotřebičům mimo brzdy apod.).

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner