547-0203/01 – Engineering Drawing (TK)

Gurantor departmentzrušenoCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Normalizace v technickém kreslení zobrazování. 2. Základní pravidla pro technické výkresy - měřítka zobrazování, technické normalizované písmo, orientace kresby. 3. Zásady pravoúhlého promítání. 4. Druhy výkresů, zásady pro jejich tvorbu. 5. Druhy čar. 6. Výkresy půdorysů a jejich náležitosti. 7. Výkresy svislých řezů a jejich náležitosti. 8. Zásady znázorňování stavebních konstrukcí v půdorysech a svislých řezech. 9. Grafické značení stavebních materiálů v řezech 10. Zobrazování otvorů ve stavebních konstrukcích, okna, dveře, vrata, prostupy. 11. Komínová tělesa a jejich zobrazování ve výkresech půdorysů, rozlišení komínových průduchů. 12. Zásady znázorňování schodišť a šikmých ramp na výkresech půdorysů a svislých 13. Situační výkresy, náležitosti a zásady zobrazování. 14. Výkresy požární bezpečnosti staveb a jejich náležitosti.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner