547-0203/02 – Technické kreslení (TK)

Garantující katedrazrušenoKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět zahrnuje základní požadavky technického kreslení jako např. obecná pravidla pravoúhlého promítání, techniku rýsování, kódování, měřítka zobrazení apod. Podstatná část je věnována stavebnímu technickému kreslení s aplikací na výkresy požární bezpečnosti staveb.

Povinná literatura:

Netopilová, M.: Stavební konstrukce - zobrazování v projektové dokumentaci, VŠB- TU Ostrava, 1997. Šnerch, J.: Technické kreslení, Scientia, Praha, 1995.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Normalizace v technickém kreslení zobrazování. 2. Základní pravidla pro technické výkresy - měřítka zobrazování, technické normalizované písmo, orientace kresby. 3. Zásady pravoúhlého promítání. 4. Druhy výkresů, zásady pro jejich tvorbu. 5. Druhy čar. 6. Výkresy půdorysů a jejich náležitosti. 7. Výkresy svislých řezů a jejich náležitosti. 8. Zásady znázorňování stavebních konstrukcí v půdorysech a svislých řezech. 9. Grafické značení stavebních materiálů v řezech 10. Zobrazování otvorů ve stavebních konstrukcích, okna, dveře, vrata, prostupy. 11. Komínová tělesa a jejich zobrazování ve výkresech půdorysů, rozlišení komínových průduchů. 12. Zásady znázorňování schodišť a šikmých ramp na výkresech půdorysů a svislých 13. Situační výkresy, náležitosti a zásady zobrazování. 14. Výkresy požární bezpečnosti staveb a jejich náležitosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.