547-0203/02 – Engineering Drawing (TK)

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+3
Part-time Graded credit 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Normalizace v technickém kreslení zobrazování. 2. Základní pravidla pro technické výkresy - měřítka zobrazování, technické normalizované písmo, orientace kresby. 3. Zásady pravoúhlého promítání. 4. Druhy výkresů, zásady pro jejich tvorbu. 5. Druhy čar. 6. Výkresy půdorysů a jejich náležitosti. 7. Výkresy svislých řezů a jejich náležitosti. 8. Zásady znázorňování stavebních konstrukcí v půdorysech a svislých řezech. 9. Grafické značení stavebních materiálů v řezech 10. Zobrazování otvorů ve stavebních konstrukcích, okna, dveře, vrata, prostupy. 11. Komínová tělesa a jejich zobrazování ve výkresech půdorysů, rozlišení komínových průduchů. 12. Zásady znázorňování schodišť a šikmých ramp na výkresech půdorysů a svislých 13. Situační výkresy, náležitosti a zásady zobrazování. 14. Výkresy požární bezpečnosti staveb a jejich náležitosti.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.