547-0208/02 – Fire Safety in Structures I ()

Gurantor departmentzrušenoCredits7
Subject guarantorIng. Isabela Bradáčová, CSc.Subject version guarantorIng. Isabela Bradáčová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 30+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Historie PBS a vývoj právních a technických předpisů PBS. 2. Všeobecné, územní, dispoziční a konstrukční požadavky PBS, Teoretické předpoklady. 3. Postup při posuzování PBS nevýrobních a výrobních objektů. 4. Požární úseky, požární riziko, ekonomické riziko, požadavky na stavební konstrukce. 5. Požární odolnost a další požárně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a možnosti jejich zlepšování. 6. Únikové cesty. 7. Odstupy a požárně nebezpčný prostor. 8. Technická zařízení a zajištění protipožárního zásahu. 9. Vzduchochemická zařízení. 10. Zásobování požární vodou. 11. Specifické problémy PBS u vybraných druhů budov (zdravotnictví, změny staveb, skladby - aj.).

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner