547-0210/01 – Požární taktika ()

Garantující katedrazrušenoKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Miloš KvarčákGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Požární taktika se zabývá postupy řešení likvidace požárů, které jsou formulovány na základě teoretických předpokladů, zjednodušených modelů řešení a praktických zkušeností ze zásahové činnosti. Požární taktika předkládá postupy stanovení sil a prostředků potřebných k přerušení hoření pomocí vody, pěny, hasicích prášků, inertních plynů a dále kvantifikuje postupy při dopravě vody na místo požáru.

Povinná literatura:

Kvarčák M.: Požární taktika v příkladech, Edice Spektrun 6, SPBI Ostrava 1998. Hanuška Z.: Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru, MV ředitelství HZS ČR Praha 1996. Kvarčák M.: Požární taktika II, skriptum VŠB, Ostrava 1991

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zdolávání požáru, náplň a návaznost jednotlivých činností jednotek, určení hlavního směru činnosti, stanovení bojových úseků. Zdolávání požáru, útočná a obranná činnost, stanovení doby nutné na přerušení hoření. Stanovení sil a prostředků, intenzita dodávky vody, stanovení potřeby vody k hašení, odhad doby hašení a celkové spotřeby vody. Nebezpečí na místě požáru, výskyt a charakteristika faktorů, které ohrožují zdraví a život lidí. Stanovení sil a prostředků k hašení s použitím pěny, inertního plynu, hasicího prášku. Hašení budov pro bydlení a ubytování, budov občanské vybavenosti. Hašení otevřených technologických zařízení. Hašení energetických zařízení. Hašení dopravních zařízení a požárů v dopravě. Hašení ve skladovém hospodářství a v zemědělství. Hašení provizorií, speciálních staveb a účelových zařízení. Technické zásahy, charakteristika činnosti, požadavky na vybavení a přípravu. Taktika vedení zásahu s výskytem nebezpečných látek.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku