547-0210/02 – Fire Tactics ()

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Miloš KvarčákSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Zdolávání požáru, náplň a návaznost jednotlivých činností jednotek, určení hlavního směru činnosti, stanovení bojových úseků. Zdolávání požáru, útočná a obranná činnost, stanovení doby nutné na přerušení hoření. Stanovení sil a prostředků, intenzita dodávky vody, stanovení potřeby vody k hašení, odhad doby hašení a celkové spotřeby vody. Nebezpečí na místě požáru, výskyt a charakteristika faktorů, které ohrožují zdraví a život lidí. Stanovení sil a prostředků k hašení s použitím pěny, inertního plynu, hasicího prášku. Hašení budov pro bydlení a ubytování, budov občanské vybavenosti. Hašení otevřených technologických zařízení. Hašení energetických zařízení. Hašení dopravních zařízení a požárů v dopravě. Hašení ve skladovém hospodářství a v zemědělství. Hašení provizorií, speciálních staveb a účelových zařízení. Technické zásahy, charakteristika činnosti, požadavky na vybavení a přípravu. Taktika vedení zásahu s výskytem nebezpečných látek.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner