547-0211/01 – Fire Equipment ()

Gurantor departmentzrušenoCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Systémový přístup ke studiu funkčního procesu použití technických prostředků. 2.Technické a biologické systémy. Spolehlivost jako dominující faktor systémů. 3.Základní struktura a dynamika (chování) technického (biologického) systému. 4.Komplexní ukazatele systémů a jejich vliv na ztráty způsobené mimořádnými událostmi. Metody a způsoby hodnocení ukazatelů. 5.Provoz a obsluha technických systémů, zkoušky a vedení dokumentace. 6.Parametrické změny systémů během provozu. Hlavní vlivy působící na provozní spolehlivost a životnost. Zvláštnosti provozu a jejich vliv na změnu charakteristik a vlastností systémů. 7.Diagnostikování stavu systémů. Definice, názvy a pojmy. Genetika, diagnostika, prognostika. Fyziologie a psychologie práce v procesu ovládání technických systémů. Rozhodovací proces a jeho vztah ke spolehlivosti. 8.Analýza a modelování operativní činnosti vzhledem k použitým technickým prostředkům. 9.Činnost a existence biologického systému (záchranáře) v agresivním okolí. 10.Technické systémy pro analýzu agresivního okolí, ochranu záchranáře a postiženého před agresivním prostředí a jejich regeneraci:- Izolační dýchací přístroje, vzduchové, kyslíkové, únikové ochranné prostředky dýchacích orgánů, pohlcovače, dechová připojení, bezpečnostní hlásiče. -Křísicí přístroje, prostředky pro poskytování zdravotnické první pomoci. -Kompozitní tlakové láhve, tlakové nádoby, plnící zařízení tlakových lahví, kompresory, kyslíkový přečerpávače. -Ochranné oděvy proti sálavému teplu, protichemické, protiradiační. -Mozkové simulátory. -Detekce plynů, par a ionizujícího záření. -Měření a servis, zkoušení, seřizování, opravy a kontrola. -Práce s nebezpečnými látkami a dekontaminace. 11.Práce ve výškách a nad volnými hloubkami. 12.Vyprošťování a těsnění. 13.Práce na vodě a pod vodou. 14.Prostředky pro manipulaci s nebezpečnými látkami. 15.Hasiva, přenosné hasicí přístroje ve vybavení jednotek PO.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner