547-0211/02 – Fire Equipment ()

Gurantor departmentzrušenoCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Systémový přístup ke studiu funkčního procesu použití technických prostředků. 2.Technické a biologické systémy. Spolehlivost jako dominující faktor systémů. 3.Základní struktura a dynamika (chování) technického (biologického) systému. 4.Komplexní ukazatele systémů a jejich vliv na ztráty způsobené mimořádnými událostmi. Metody a způsoby hodnocení ukazatelů. 5.Provoz a obsluha technických systémů, zkoušky a vedení dokumentace. 6.Parametrické změny systémů během provozu. Hlavní vlivy působící na provozní spolehlivost a životnost. Zvláštnosti provozu a jejich vliv na změnu charakteristik a vlastností systémů. 7.Diagnostikování stavu systémů. Definice, názvy a pojmy. Genetika, diagnostika, prognostika. Fyziologie a psychologie práce v procesu ovládání technických systémů. Rozhodovací proces a jeho vztah ke spolehlivosti. 8.Analýza a modelování operativní činnosti vzhledem k použitým technickým prostředkům. 9.Činnost a existence biologického systému (záchranáře) v agresivním okolí. 10.Technické systémy pro analýzu agresivního okolí, ochranu záchranáře a postiženého před agresivním prostředí a jejich regeneraci:- Izolační dýchací přístroje, vzduchové, kyslíkové, únikové ochranné prostředky dýchacích orgánů, pohlcovače, dechová připojení, bezpečnostní hlásiče. -Křísicí přístroje, prostředky pro poskytování zdravotnické první pomoci. -Kompozitní tlakové láhve, tlakové nádoby, plnící zařízení tlakových lahví, kompresory, kyslíkový přečerpávače. -Ochranné oděvy proti sálavému teplu, protichemické, protiradiační. -Mozkové simulátory. -Detekce plynů, par a ionizujícího záření. -Měření a servis, zkoušení, seřizování, opravy a kontrola. -Práce s nebezpečnými látkami a dekontaminace. 11.Práce ve výškách a nad volnými hloubkami. 12.Vyprošťování a těsnění. 13.Práce na vodě a pod vodou. 14.Prostředky pro manipulaci s nebezpečnými látkami. 15.Hasiva, přenosné hasicí přístroje ve vybavení jednotek PO.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner