547-0220/01 – Building Constructions I ()

Gurantor departmentzrušenoCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Combined Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Směry vývoje v pozemním stavitelství, směrnice EU. 2. Úvod do pozemního stavitelství, základní pojmy z oblasti stavebních konstrukcí, konstrukční systémy. 3. Základní stavební konstrukce a jejich prvky - charakteristika, zobrazování v projektové dokumentaci. 4. Stavební konstrukce s vazbou na požární bezpečnost staveb; stavební konstrukce jako součást požárního úseku. 5. Zakládání staveb, spodní stavba. 6. Svislé nosné a nenoské konstrukce, požární stěny. 7. Výpľn otvorů, požární uzávěry otvorů, prostupy a jiné stavební úpravy. 8. Komínová tělesa. 9. Vodorovné nosné a nenosné konstrukce, požární stropy, požadavky PO. 10. Podklady stropních a střešních konstrukcí, protipožární podklady. 11. Stavební konstrukce spojující různé úrovně, zásady navrhování. 12. Střešní konstrukce, požadavky PO. 13. Obvodové pláště budov, požární pásy. 14. Pasivní protipožární ochrana konstrukcí pozemních staveb, požární odolnost stavebních konstrukcí. 15. Znázorňování stavebních konstrukcí ve výkresech požární bezpečnosti staveb.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner