547-0221/01 – Building Constructions II ()

Gurantor departmentzrušenoCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Střešní konstrukce vazníkové, bezvazníkové. 2. Konstrukce střešních krovů. 3. Konstrukce podlah v závislosti na zatížení, bezpečnosti povrchu, dalších požadavcích. 4. Zavěšené podhledy - protipožární podhledy. 5. Úpravy povrchů svislých a vodorovných stavebních konstrukcí. 6. Převislé a ustupující klonstrukce. 7. Nenosné svislé konstrukce - příčky, výplňové stěny. 8. Dilatační spáry v nosných konstrukcí pozemních staveb. 9. Konstrukční systémy vícepodlažních objektů. 10. Konstrukční systémy převážně tlačené (skořepiny, obloukové, prutové a lomenicové systémy). 11. Konstrukční systémy převážně tažené (pneumatické, visuté lanové, membránové). 12. Poruchy a rekonstrukce stavebních konstrukcí a objektů. 13. Zateplovací systémy stavebních objektů v návaznosti na požární bezpečnost staveb. 14. Zásady navrhování stavebních konstrkcí podle Eurokódů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner