547-0232/01 – Organisation and Management in Fire Protection ()

Gurantor departmentzrušenoCredits6
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Michail ŠenovskýSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,238/2000Sb.,239/2000 Sb., 240/2000 Sb.,prováděcí vyhlášky. Organizační schéma Hasičského záchranného sboru ČR a kraje, vnitřní a vnější řídící vazby. Obchodní zákoník, objednávky, smlouvy, faktury a jejich formální náležitosti, ... Ekonomika, rozpočtování, hospodaření, .. Plánování a využití pracovního času (Time manager) Organizování a řízení výjezdové činnosti Hasičských záchranných jednotek Štáb zdolávání mimořádných událostí Stres a stresové jednání Metody psychologického vyšetření jedinců pro práci v HZS Plošné rozmístění sil a prostředků Odborná příprava hasičů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner