547-0232/02 – Organisation and Management in Fire Protection ()

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Michail ŠenovskýSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., 239/2000 Sb., 240/2000 Sb.,prováděcí vyhlášky. Organizační schéma Hasičského záchranného sboru, vnitřní a vnější řídící vazby. Obchodní zákoník (rozpočtová organizace), objednávky, smlouvy, faktury a jejich formální náležitosti, ... Ekonomika rozpočtové organizace, rozpočtování, hospodaření, .. Plánování a využití pracovního času (Time manager) Organizování a řízení pracovní porady, kontrola plnění úkolů, .. Organizování a řízení výjezdové činnosti Hasičských záchranných jednotek Štáb zdolávání mimořádných událostí Požární rada - práva a povinnosti Stres a stresové jednání Metody psychologického vyšetření jedinců Plošné rozmístění sil a prostředků Odborná příprava hasičů

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner